Ontvangen brief woningbouw Wilbertoord

Betreffende de woningbouw in Wilbertoord heeft de VierKernenPartij het volgende schrijven ontvangen:

 

Wilbertoord, 16 september 2013

Geacht college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert,

Naar aanleiding van de informatieavond van 27 juli jl. in gemeenschapshuis ‘De Wilg’, over woningbouw in Wilbertoord, ontvangt u deze brief. Hierbij was wethouder dhr. Van den Bogaart aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst heeft dhr. Van den Boogaart aangegeven dat de grondprijs in de Gemeente Mill en St. Hubert op € 250 (excl. BTW) per m

2 ligt. Geïnteresseerde kopers vinden dit erg hoog en haken af in de oriëntatiefase voor het kopen van bouwgrond. Wij denken dat de grondprijs naar beneden moet worden bijgesteld om zowel op korte als langere termijn geïnteresseerde in Wilbertoord te behouden.

Als jongeren uit Wilbertoord willen wij als geen ander een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp in de toekomst. Hiervoor oriënteren we ons naar de mogelijkheden voor een koopwoning en of de keuze voor deelname aan een nieuwbouwproject.

Tijdens onze oriëntatie hebben we een aantal zaken geconstateerd:

– De prijs van bouwgrond in Wilbertoord is de aflopen 10 jaar met 33% fiks gestegen (van € 187 per m2, naar € 250 per m2 (exclusief BTW ). Dit terwijl de gehele economie in diepe recessie zit en de gemiddelde woningprijs met ruim 20% is gedaald. (Woningcorporatie Mooiland betaalde in 2007 voor bouwgrond voor sociale koopwoningen € 170 per m2)

– Een particulier die zelf een bescheiden twee onder éénkap gezinswoning bouwt op een perceel van 300 m2, moet momenteel rekening houden met een berag van ongeveer € 250.000 voor een woning inclusief bouwgrond. Deze woning zou bij verkoop momenteel ongeveer maar zo’n € 210.000 opleveren. De woningeigenaar neemt dus direct een aanzienlijk verlies.

– De prijs van bouwgrond in Wilbertoord ligt substantieel hoger dan die van soortgelijke dorpen in de regio. Zie analyse in de bijlage!

– Door nieuwe regelgeving rondom het verstrekken van hypotheken kunnen jongeren minder geld lenen dan voorheen.

– Geboortecijfers nemen af. Behoud van de basisschool, het dorpscafé en andere ontmoetingsplaatsen en het verenigingsleven staan onder druk door een veranderende bevolkingssamenstelling. Derhalve is het belangrijk jongeren serieuze kansen te bieden geven om in ons dorp te (blijven) wonen.

– De verkoop van bouwgrond levert de gemeente financieel direct geld op en indirect een structurele stijging aan OZB inkomsten en overige belastingen / heffingen.

– Te hoge grondprijzen stagneren de doorstroom op de woningmarkt. Niet enkel omdat de prijs van de bouwgrond voor de starter te hoog is. Maar ook doordat de prijs van bestaande woningen hoog blijft. De doorstromer betaald ook de hoge bouwgrondprijs, waardoor hij met de vraagprijs voor zijn huidige woning ook niet kan zakken. Deze is daardoor ook niet voor de starter bereikbaar. Dit resulteert in een bestaande woning die niet wordt verkocht omdat de prijs te hoog is en een kavel die niet wordt verkocht omdat de doorstromer de huidige woning niet verkocht krijgt.

– De grondprijs van ‘Plan Vloet’ aan de Langeboomseweg/Lijsterstraat is gedaald in prijs, nadat deze 2 jaar 6 kavels te koop zijn geweest. Gezien de zeer geringe interesse zijn de nieuwe prijzen voor deze kavels vanaf € 248 per m2 (incl. BTW) vrij op naam.

– Verschillende gemeenten voeren een korting door voor energiebesparende maatregelen. Een voorbeeld hiervan is om korting op de grondprijs te geven bij een verbetering op de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 1% per 0,02 ten opzichte van de huidige bouwbesluiteis van 0,6. Meerdere gemeenten in Nederland treffen deze maatregel al met als doelstelling het stimuleren van duurzaamheid en energiezuinig bouwen.

De consument is (gedwongen) terughoudend in het nemen van deze grote aankoop beslissingen en vergelijkt ook bewust in omliggende gemeenten. Als de woningkavels in Landhorst voor € 167 per m2 exclusief BTW worden verkocht, dan is dat een verschil van € 30.000,- inclusief BTW voor een twee onder één kapwoning met 300 m2 grond. De afgelopen jaren zijn er al ruim vijf starters uit Wilbertoord naar de gemeente Sint Anthonis vertrokken. Het zou een gemiste kans zijn als deze trend zich zou doorzetten.

Zeker een gemiste kans als we beseffen dat voor woningbouwprojecten in de kleinste kernen van het het Land van Cuijk aantallen van gemiddeld vier woningen per twee jaar al een bijdrage zouden kunnen leveren aan het behoud van de leefbaarheid.

Hoe nu verder?

Het is u vast niet ontgaan dat wij, maar ook de jongeren in de andere dorpen, graag in onze eigen kern willen blijven wonen. Wij willen daarom graag met u in gesprek om mogelijkheden te bespreken. In de afgelopen periode hebben we gesproken met andere gemeenten en makelaars en wij zijn ervan overtuigd dat die mogelijkheden er zijn.

Wij hebben met het bestuur van Vereniging Wilbertoord over de uitwerking en opzet van deze brief gesproken. Zij ondersteunen dit initiatief. Een afschrift van deze brief is dan ook aan hen verzonden.

Nogmaals, wij willen samen met u de kansen in beeld brengen en op die manier blijven investeren in de toekomst van ons dorp en deze prachtige gemeente.

Met vriendelijke groeten,

Jongeren uit Wilbertoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.