€ 10.000 extra subsidie voor muziekonderwijs

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag zat de publieke tribune mooi vol, hetgeen betekent dat er een onderwerp op de agenda stond wat veel aandacht trok, namelijk het muziekonderwijs. Er zijn echter nog meer belangrijke zaken besproken.

Beheer paviljoen De Kuilen Zoals menig wandelaar en fietser heeft gezien, is het paviljoen bij De Kuilen niet meer open. De huidige beheerder heeft aangegeven te willen stoppen met het beheer van het strandbad en het paviljoen. In het vragenuurtje van de Raad heeft de VKP gevraagd hoe het nu verder gaat. Volgens wethouder van den Boogaart hebben 4 belangstellenden zich gemeld. De gesprekken met deze belangstellenden zullen de komende weken plaatsvinden waarna de aanbesteding snel geregeld kan zijn. De insteek is dat bij de nieuwjaarsduik het paviljoen in ieder geval weer open is maar mogelijk eerder.

Tarieven tuinafval

De afgelopen weken hebben de kranten volgestaan over de tarieven die je moet betalen als je o.a. tuinafval wegbrengt naar de milieustraat. Ook bij de VKP zijn hierover diverse klachten binnengekomen. Helaas heeft de BCA (gemeenschappelijke regeling voor afvalinzameling voor het Land van Cuijk en Boekel) een fiks negatief resultaat, waardoor niets doen geen optie is. We willen echter wel gaan kijken of en hoe dit op een andere manier opgelost kan worden. De BCA zal in de commissie Ruimte en Economie van 6 december aanschuiven zodat we gezamenlijk kunnen kijken of er andere opties zijn. Hiervoor kan echter alleen gekozen worden als alle deelnemende gemeenten hiermee instemmen.

Verhoging subsidie muziekonderwijs:

De gezamenlijke HaFa’s (harmonieën en fanfares) uit onze gemeente hebben de afgelopen 4 jaar het muziekonderwijs verzorgd nadat De Meander ermee stopte. Bij de evaluatie is geconstateerd dat deze nieuwe werkwijze succesvol is en o.a. heeft geleid tot de aanmelding van nieuwe leden. Door het toegenomen leerlingenaantal zijn o.a. de opleidingskosten gestegen en zou de subsidie van

€ 38.000 op jaarbasis niet meer voldoende zijn. De HaFa’s ontvangen voor hun overige activiteiten ook nog ongeveer € 20.000,00 per jaar (afhankelijk van het ledenaantal) van de gemeente. Ze hebben gevraagd naar een extra subsidie van € 10.000,00 per jaar voor de komende 4 jaren. Voor de aanvraag van de extra subsidie is er door de verenigingen een onderbouwing aangeleverd waarbij ze uitgaan van een fikse verhoging van het leerlingenaantal. Gezien de bevolkingskrimp die voor onze regio wordt verwacht, vindt de VKP dat we niet zondermeer mee kunnen gaan in deze verwachting. Ook zijn we van mening dat we van de HaFa’s mogen verwachten dat ze zelf kritisch kijken hoe ze hun kosten kunnen verlagen en zelf hun inkomsten kunnen verhogen. Dit verlangen we immers van elke gesubsidieerde vereniging. De VKP heeft echter wel gemeend dat we hen daarvoor een jaar de tijd moeten geven en heeft via een amendement (wijziging van het raadsvoorstel) voorgesteld dat de muziekverenigingen voor één jaar € 10.000,00 extra krijgen. Daarna volgt een evaluatie en afhankelijk van de onderbouwing besluit de raad hierna of er een extra aanvulling volgt en voor welk bedrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.