Visie De Kuilen, natuurparel in de gemeente Mill en Sint Hubert

VKP - De Kuilen - visieWaarom deze visie?
Eind 2016 zijn de ontzandingswerkzaamheden afgerond en in 2018 liepen een aantal contracten met de gemeente Mill en Sint Hubert af zoals het contract met RAM BV voor het beheer van het paviljoen en het strandbad. Ook de erfpachtovereenkomst met de motorsportclub Mill (voorheen Aldendriel) loopt half april van dit jaar af. Dit alles zorgt voor een natuurlijk moment om te bepalen wat we willen met het gebied De Kuilen in de nabije toekomst. In de totstandkoming van deze visie is gesproken met stakeholders, omwonenden en overige bewoners / belangstellenden.

Indieners van zienswijzen en insprekers op de visie:
Visie De Kuilen heeft in 2018 van half juni tot half september ter inzage gelegen, de betrokkenen in het voortraject zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Dit heeft geresulteerd in 49 zienswijzen. Onder deze zienswijzen veel voor – maar ook veel tegenstanders voor het behoud van de motorcross op circuit De Kuilen. Daarnaast ondernemers die mogelijkheden zien tot recreatieve ontwikkelingen (bv. Bed & Breakfast of wonen aan het water) maar ook milieu- en natuurverenigingen die het gebied graag natuurlijk laten (ontwikkelen) zoals het nu is. Tot slot zijn er ook de inwoners en recreanten die geregeld een rondje om de Kuilen lopen of fietsen en hiervan willen blijven genieten.

7 Van deze hierboven vernoemde indieners van een zienswijze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken tijdens de commissie Ruimte en Economie (R&E) afgelopen woensdag.

Motorcross op circuit De Kuilen
Het meest besproken onderwerp was het wel of niet kunnen behouden van de motorsport voor onze gemeente. Op dit moment kent circuit De Kuilen 2 verenigingen: CCM de Zandhazen en MSC Mill. Een kleine 20 jaar geleden heeft MSC Aldendriel het circuit verkocht en een erfpachtovereenkomst met de gemeente afgesloten voor 20 jaar, welke nu half april eindigt. De provincie heeft nooit toegestaan dit gebied definitief te bestemmen voor de motorsport maar heeft wel toegestaan dat het onder het overgangsrecht zou vallen waardoor er legaal gebruik gemaakt kon blijven worden van de baan. Na bezwaar op de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied heeft in 2014 de Raad van State hierover een uitspraak gedaan, het circuit mag onder het overgangsrecht vallen omdat de overeenkomst met de club eindig is binnen de planperiode. Op basis van deze informatie heeft destijds de gehele gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan het besluit genomen. Dit mede omdat er toen vergevorderde plannen waren voor het realiseren van een regionaal motorcrossterrein. Deze informatie is nog steeds actueel echter een alternatief middels een regionaal motorcrossterrein is er (voorlopig) niet.

Hoe nu verder?
Op 7 februari gaat de gemeenteraad een besluit nemen over “Visie De Kuilen”.

De VKP is van mening dat het uitgangspunt, bij evenementen en activiteiten, de natuurlijke waarden en kleinschaligheid (extensieve recreatie) in het gebied dient te zijn. Daarnaast zien wij kansen op recreatief gebied, middels herontwikkeling van bestaande locaties (o.a. veehouderijen) in de omgeving van De Kuilen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.