Visie de Kuilen, Plan van aanpak N-264

Afgelopen donderdag was er tijdens de raadsvergadering van de gemeente Mill en Sint Hubert flinke publieke belangstelling en menig luisteraar via de LOM. Naast het vaststellen van de Visie De Kuilen werd er gesproken over de ontwikkelingen N-264 doorgaande weg Sint Hubert.

N-264

Door de VKP zijn herhaaldelijk vragen gesteld aan de projectleider van de Provincie en het college over het proces en de inhoud van de Quick scan regionale verkenning N-264 maar feitelijk is de gemeenteraad buiten dit proces gehouden. Omdat de communicatie tijdens het proces, maar ook de presentatie van de diverse onderzochte varianten (een rondweg) om Sint Hubert, door de Provincie onvoldoende is geweest, zijn er nog steeds vragen bij de aanwonenden en direct betrokkenen. Onlangs ontvingen wij het Plan van aanpak N-264. Omdat de communicatie vanuit de Provincie nog steeds niet goed verloopt en er nieuwe feiten (tellingen) bekend zijn geworden, vonden wij als gemeenteraad dat er actie ondernomen moest worden richting de Provincie. Met een motie “vreemd aan de orde van de dag” heeft de gemeenteraad het college verzocht om de standpunten van de gemeenteraad met betrekking tot de N-264 kenbaar te maken bij de Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking van de provincie en hem te verzoeken om deze op te nemen in het overdrachtsdossier in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Voor de inhoud van de unaniem aangenomen motie zie: www.vierkernenpartij.nl

Visie De Kuilen

VKP - De Kuilen - visieIn de totstandkoming van deze visie is gesproken met belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden. Een prima zaak gezien de uitgangspunten die we hanteren bij de omgevingswet (het betrekken van de omgeving bij het proces). Deze visie schept voorwaarden voor het realiseren van een uniek plassen- en natuurgebied tot één van de natuurparels in onze gemeente waarmee we ons onderscheiden van de regio. De VKP is daarbij van mening dat bij evenementen en ontwikkelingen de natuurlijke inpassing en kleinschaligheid het uitgangspunt dienen te zijn. Daarnaast ziet de VKP kansen:

1. Aantrekkelijker maken van de entrees tot de Kuilen.

2. Natuurlijk inrichten van een 2e ontsluitingsweg voor calamiteiten, maar géén sluipverkeer.

3. Herontwikkeling van bedrijven in de nabije omgeving van het gebied. (bed & breakfast of wonen aan het water)

Motorcross

20 Jaar geleden verkocht MSC Aldendriel hun circuit aan de gemeente Mill en Sint Hubert. Er werd een erfpachtovereenkomst afgesloten die half april a.s. eindigt. In 2012 is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld waarin de motorcross is opgenomen onder het overgangsrecht. De Provincie heeft dit overgangsrecht geaccepteerd i.v.m. de erfpacht die eindig is. Dit is door de Raad van State bevestigd.

De VKP heeft het college verzocht om, indien nodig, met de provincie in gesprek te gaan met de motorclub over het verplaatsen van hun activiteiten naar een tijdelijke locatie in de gemeente en/of circuits in het Land van Cuijk. Daarbij de oproepen om in samenwerking met de gemeenten in het Land van Cuijk en Provincie een onderzoek te starten naar een regionaal motorsportterrein. Dit omdat het “probleem” met de circuits feitelijk in elke gemeente van het Land van Cuijk speelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.