Amendement betreffende de Tweesprong door de VKP en Dorpslijst Langenboom

Aan de raad van Mill en Sint Hubert,

Ondergetekenden dienen op grond van artikel 35 reglement van orde voor de gemeenteraad 2006 en de gemeentewet het volgende amendement in betreffende:

Raadsagendapunt 7:   Toekomst gebouw “De Tweesprong”

De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert bijeen in vergadering van 12 december 2013,

Gehoord de beraadslaging in de gemeenteraad en de commissie GROZA,

Overwegende dat:

  • Scouting Langenboom en aanverwante verenigingen een volwaardig bestaansrecht en een breed draagvlak hebben in Langenboom en daarvoor dienen te beschikken over “voldoende ruimte” voor het ontplooien van hun activiteiten.
  • De gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert zich in een eerder stadium heeft uitgesproken tegen het voornemen van “woningbouw” op deze locatie te zijn.
  • Afspraken in het verleden, tussen Scouting Langenboom en de gemeente Mill en Sint Hubert, onvoldoende dan wel niet zijn vastgelegd.
  • Afspraken betreffende de huur en gebruiksvoorschriften aangaande volkstuinen onvoldoende dan wel niet zijn vastgelegd.

     

Besluit:

  1. Het gebouw de Tweesprong en de grond met de bestemming “Maatschappelijk” inclusief de overige huidig in gebruikzijnde grond door Scouting Langenboom in erfpacht over te dragen voor een bedrag van € 1,- aan Scouting Langenboom, nadat het achterstallig onderhoud in en aan het gebouw de Tweesprong uitgevoerd is.
  2. Het resterende gedeelte grond (ca. 333m2) beschikbaar te stellen en te verhuren als volkstuin conform de voorwaarden van het, door AB’90 geamendeerde en door de gemeenteraad, unaniem aangenomen  raadsbesluit “Beleidsnota verkoop/verhuur/ingebruikgeving gemeentegrond”.
  3. Het onder punt 1. en 2. vernoemde van dit besluit op de gebruikelijke wijze vast te leggen om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert in zijn openbare vergadering van 12 december 2013.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.