Beantwoording vragenuurtje 12 december 2013

Tijdens het vragenuurtje op 12 december heeft de VKP enkele vragen aan het college gesteld betreffende woningbouw Wilbertoord en Sint Hubert. Ook kwamen de volkstuinen aan de orde. Hieronder vindt u de vragen met de antwoorden van de verantwoordelijk wethouder.

Bestemmingsplan Moerboom III Wilbertoord:

In de ontwikkelingsfase van het bestemmingsplan Moerboom III is door de portefeuillehouder steeds aangegeven dat de vaststelling van dit bestemmingsplan gepland stond voor de raadsvergadering van december 2013. Ook in het gesprek dat Vereniging Wilbertoord onlangs heeft gehad met wethouder van de Boogaart is door hem aangegeven dat het voorstel in december aan de raad zou worden voorgelegd en dat alles op schema liep.

Bij het beschikbaar komen van de agenda en de stukken voor de raadsvergadering van vandaag, bleek dat bestemmingsplan Moerboom III niet behandeld zou worden, sterker nog: er dienden gezien de overvolle agenda enkele zaken naar een volgende raadsvergadering doorgeschoven te worden en ook daar zat bestemmingsplan Moerboom III niet bij. De V.K.P. heeft hierover de volgende vragen:

–     Wat is de reden dat bestemmingsplan Moerboom III vandaag niet behandeld wordt?

–     Wat zijn de gevolgen van dit uitstel?

–     Wanneer wordt het bestemmingsplan Moerboom III nu wèl in de raad behandeld?

Beantwoording:

Volgens de wethouder hadden wij(en dus ook Vereniging Wilbertoord, waar het college onlangs mee heeft gesproken) het verkeerd begrepen(???!!!). Het ontwerp-bestemmingsplan zou eind dit jaar ter inzage komen liggen (op dit moment ligt het nog niet ter inzage). Dit betekent concreet dat als het ontwerp-bestemmingsplan inderdaad nog voor het eind van het jaar ter inzage komt liggen, dat er 6 weken lang bezwaren ingediend kunnen worden. Van de zienswijzen (bezwaren) wordt een overzicht gemaakt en dit wordt bij de stukken van het bestemmingsplan voorgelegd aan de raad. De raadsvergadering van 13 februari zal naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald worden. De eerstvolgende raadsvergaderingen op 26 maart (afscheid oude raadsleden) en 27 maart (installatie nieuwe raadsleden) en 17 april (benoeming wethouders, voorzitters commissies en benoeming nieuwe commissieleden) zal het onderwerp ook niet aan de orde komen. Op zijn vroegst zou het bij de huidige raadsplanning volgens de wethouder pas in de raadsvergadering van 12 juni kunnen. Dit zou betekenen dat er dan al een half jaar van de verlaagde grondprijs is verstreken, nog afgezien van de vertraging in de bouwplannen! Op de gestelde vervolgvraag ten aanzien van het verstrijken van de tijd dat de verlaagde grondprijs nog geldt gaf de wethouder als antwoord:  de gemeenteraad kan als ze de verlaagde grondprijs voor een langere periode dan tot 31 december 2014 wil, hierover opnieuw een besluit nemen.

 

 Bestemmingsplan Grootven III Sint Hubert:

Onlangs is door wethouder van de Boogaart aangegeven dat de projectontwikkelaar de financiering van het plan Grootven III had rond gekregen en dat de woningbouw in Grootven III van start kon gaan.Hierover heeft de V.K.P. de volgende vragen:

–     Wat is de reden dat er nog steeds geen bouwactiviteiten plaatsvinden?

–     Wanneer gaat de schop nu daadwerkelijk de grond in?

Beantwoording:

 Op dit moment zijn er 2 vrijliggende kavels in de verkoop. Volgens de wethouder zal de projectontwikkelaar deze week de beschikbare kavels in plan Grootven III op Funda plaatsen. Zodra er dan kavels verkocht worden wordt er daadwerkelijk met de bouw gestart.

 

Definitie volkstuinen:

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de formulering van de definitie hoe omgegaan wordt met volkstuinen, zoals aangegeven in de raadsvergadering van 21 maart 2013 n.a.v. het unaniem aangenomen amendement van AB’90?

Beantwoording:

 Op dit moment zijn er geen gronden beschikbaar die als volkstuin uitgegeven zouden kunnen worden, aldus de wethouder. Uiteraard dient de definitie van volkstuinen worden vastgelegd vóórdat er tot uitgifte van volkstuinen kan worden overgegaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.