Informatie avond herindeling 27-02-2020

Samen Sterk in het Land van Cuijk

27 februari hield de VKP een informatieve avond over het proces tot de vorming van één gemeente Land van Cuijk. Gastsprekers deze avond waren: Wil van Pinxteren (Lid Provinciale Staten Lokaal Brabant / gemeente Haaren) en Harold van den Broek. (burgerlid Provinciale Staten Lokaal Brabant / gemeente Landerd).

Sjors van Kempen lichtte als eerste het proces in tijd, dat doorlopen gaat worden tot aan de start gemeente Land van Cuijk per 1-1-2022 toe. Mits dit volgens planning verloopt worden in november 2021 de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Verder kwamen de rol van de gemeenteraadsleden, de burgemeesters, colleges, griffiers en gemeentesecretarissen in het proces aan bod. Daarbij uitgelegd de taken van de Stuurgroep, het LvC-beraad en de diverse (raads)werkgroepen.

Voor het vormen van de nieuwe ambtelijke organisatie vanuit de drie huidige ambtelijke organisaties (CGM, Boxmeer en Sint Anthonis) zal binnenkort een kwartiermaker/beoogd directeur worden aangesteld. Ook voor de inrichting van de griffie is men voornemens een kwartiermaker te benoemen.

Vervolgens was het woord aan de heren Wil van Pinxteren en Harold van den Broek.

Dhr. van Pinxteren gaf aan dat Lokaal Brabant is aangesloten bij de O.S.F. (Onafhankelijke Staten Fractie), welke 1 zetel heeft in de Eerste Kamer.

Vervolgens plaatste hij de opmerking dat het geschetste tijdplan voor de gemeente Land van Cuijk nog enigszins kan wijzigen als de gemeente Grave alsnog wil aansluiten en hiervoor tijdig een zienswijze indient n.a.v. het herindelingsplan.

Daarna gaf dhr. Van Pinxteren uitleg over de Wet Arhi (Algemene regels herindeling). Daarbij wordt verschil gemaakt tussen een vrijwillige en een gedwongen herindeling. Gevolg is dat de besluiten (met financiële consequenties) in onze gemeente vanaf 26 maart a.s. ook door de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis vastgesteld moeten worden.

Verder deelde dhr. van Pinxteren zijn ervaringen met de herindeling van de gemeente Haaren (waarbij 4 kernen worden opgedeeld naar 4 andere gemeenten) en lichtte een aantal zaken toe. Diverse valkuilen werden benoemd: testamenten, beperkte betrokkenheid, harmonisatie van regelgeving (beleid) en subsidies. De bevolking meenemen in het lopende proces wordt vaak vergeten, terwijl dit juist zéér belangrijk is om de komende twee jaar zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Communicatie richting inwoners en mét inwoners zal cruciaal zijn hiervoor. De aanwezigen zijn het erover eens dat een beter woord voor Kernendemocratie: Kernenparticipatie is.

Dhr. Harold van den Broek schetste in het kort de historie van de totstandkoming van de gemeente Landerd en de herindeling met de gemeente Uden tot de gemeente Maashorst in 1-1-2022.

Dhr. van den Broek legde uit hoe men de invulling van de Kernenparticipatie in Landerd/Uden heeft opgepakt. Zowel van onderuit (bevolking) als bovenaf (gemeente) is het belangrijk duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen die er bij eenieder leven. Klein beginnen met ophalen, maar wél duidelijk aangeven wat wél en wat niét haalbaar is. Daarbij is het belangrijk om ook de (niet stemgerechtigde) jeugd te enthousiasmeren en hun behoeften en wensen te peilen. De aanwezigen zijn het er over eens dat de persoonlijke benadering vaak het beste werkt.

Voor de lokale partijen ligt er een bijzondere opdracht: wat te doen om als lokale partij een positie te krijgen in de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk?

Lokale (dorps)partijen met eenzelfde politieke visie zouden de samenwerking kunnen zoeken. Ondersteuning (faciliterend en adviserend) vanuit een neutrale partij is daarbij handig. Hiertoe is het Kennispunt Lokale Politiek in het leven geroepen door Lokaal Brabant en de O.S.F. Zij hebben de mensen, kennis en financiën om de lokale partijen hierin te ondersteunen.

Kortom een interessante en vooral leerzame avond. Hier vindt u de presentatie die op deze avond is gegeven: Presentatie 27-2-2020 (VKP)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.