Raadsvragen

Bijdrage VKP raadsvergadering 9 juli ’15

Raadsagendapunt   2. Vragenuurtje

De VKP heeft de volgende vragen voor het college:
• We hebben vernomen dat de motorcrossers vanaf 2018 geen gebruik meer mogen maken van circuitpark de Kuilen. Waarom is deze keuze gemaakt?
• Komt er een alternatief zodat de motorcrossers hun hobby uit kunnen blijven oefenen?
• Zijn er nog ontwikkelingen te melden betreffende het regionale crossterrein net over de Middenpeelweg bij Odiliapeel?

Wethouder Jos van den Boogaart heeft hier als volgt op geantwoord:
• In het vorige bestemmingsplan is door de provincie geen goedkeuring gegeven voor het crossterrein. Er is gebruik gemaakt van het overgangsrecht waardoor dit wel tijdelijk werd toegestaan, dit geldt voor één planperiode. Hier is echter verlenging voor verleend omdat er een duidelijke einddatum was, eind 2017 zal de erfpachtovereenkomst met de motorcrossclubs eindigen.
• Het alternatief is uitwijken naar een ander circuit zoal bijv. in Cuijk of Stevensbeek. Er wordt wel op dit moment gekeken of het huidige crossterrein een aantal keer per jaar gebruikt mag worden voor evenementen.
• Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen te melden betreffende het regionale crossterrein. Wel zijn er ontwikkelingen te melden over de crossmogelijkheden die geboden worden in de diverse dorpen. In 2014 is er een pilot geweest in onze gemeente en in de gemeente Landerd waarbij de crossers over de weilanden en stukken bos mochten crossen. Stadsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben hier in 2015 niet meer aan meegewerkt omdat het (naar hun idee) te weinig effect had op het wildcrossen. Nu er een strengere handhaving komt van het wildcrossen, willen ze hier wel weer over praten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *