Voortijdig plaatsen van bouwhekken voormalig “de Straethof”

De VKP heeft vragen aan het college van de gemeente Mill en Sint Hubert gesteld naar aanleiding van het onlangs plaatsen van bouwhekken rondom de voormalige basisschool de Straethof. Dit omdat het raadsvoorstel voor sloop van o.a. dit pand geagendeerd is voor de raadsvergadering van 13 februari ’14. Een raadsbesluit is er dus nog niet genomen.

Uit de beantwoording van het college van de gemeente Mill en Sint Hubert blijkt dat dit op advies van de brandweer en politie is gebeurd.

De hekken bij de school worden geplaatst n.a.v. de brandstichting bij de Straethof.

Door een misverstand zijn een aantal mensen deze week begonnen met het verwijderen van de stoeptegels. Dit was echter niet met instemming van de gemeente. De stoeptegels worden weer terug geplaatst en het terrein wordt gebruikt bij de reconstructie van de Karstraat en Schoolstraat.

Voor de berging en fietsenstalling op de lokatie Straethof heeft het college afgelopen dinsdag besloten om deze zo spoedig mogelijk te slopen. Dit is ingegeven door de vandalisme gevoeligheid van het object.

Prijs VKP Moonlight Shopping valt in Mill

moonlightshoppingHet was lekker warm en gezellig bij de vuurkorf naast de stand van de VKP. De VierKernenPartij was met een stand aanwezig tijdens de Moonlight Shopping in het centrum van Mill op 13 december 2013. Het was gelukkig droog, maar er stond wel een gure koude wind. De stand was weer aangekleed met de slogan “Met hart voor de samenleving”, posters van de VKP, kleine potjes met hartjes en weer een grote pot met hartjes. Leden van de Vierkernenpartij hadden voor een vuurkorf en hout gezorgd. Het vuurtje brandde goed en het werd gezellig rondom de vuurkorf. Menigeen maakte handenwrijvend boven het vuur de opmerking: “De VKP is echt hartverwarmend”. De mensen konden zich  even opwarmen rond het vuurtje en ondertussen een praatje maken met de bestuurleden of de fractieleden van de VKP. Er was ook een prijsvraag verbonden aan deze presentatie van de VKP. Veel mensen hebben deze prijsvraag ingevuld. 71 formulieren telden we na deze koude Moonlight Shopping. De vraag “Hebt u tips of suggesties voor de VKP” is  door veel mensen gebruikt om iets op te schrijven. Met de vragen is de fractie meteen aan de slag gegaan. Veel mensen vulden ook in “Ga zo door”. Met deze ondersteunende opmerking is het bestuur en de fractie heel erg blij. Het raden van het aantal hartjes in de pot was nog niet zo gemakkelijk. Er zaten 762 hartjes in en Dorine Venhuizen uit Mill zat er met 786 hartjes het dichtste bij. De voorzitter de heer Herman Wijdeven heeft haar namens de VKP een VVV-bon en enkele potjes met hartjes overhandigd. Het bestuur en de fractie van de VKP bedanken iedereen voor het invullen van de prijsvraag en de gezellige, inspirerende, hartverwarmende gesprekjes, met jong en oud, rondom de vuurkorf. Ze kijken terug op een koude maar wel zeer goed geslaagde avond tijdens de Moonlight Shopping. Bent u nu ook benieuwd waarom er zoveel mensen opschreven “Ga zo door” kijk dan eens op onze website. Daarop kunt u lezen welke vragen de VKP stelt tijdens het vragenuurtje, welke schriftelijke vragen er worden gesteld aan het college en de antwoorden hierop. Of bezoek eens onze achterbanvergadering waar u samen met de fractie de commissie- en raadsvergaderingen kunt voorbereiden. Iedereen is hierbij van harte welkom. De achterbanvergadering is elke keer in een ander kerkdorp, dus ook een keer bij u in de buurt. Voor dit alles en de datum en plaats van de achterbanvergadering kunt u  kijken op deze website.

Berichtgeving college inzake afrekening traject infrastructuur inclusief begeleiding bedrijfsverplaatsingen LOG Graspeel

Inzake de afrekening traject infrastructuur inclusief begeleiding bedrijfsverplaatsingen LOG Graspeel, heeft het college de raadsleden van de gemeente Mill en Sint Hubert beantwoording gestuurd op de vragen die de VKP gesteld heeft. Door op onderstaande link te klikken kunt u dit schrijven lezen:

Brief beantwoording schriftelijke vragen VKP over afrekening traject infrastructuur 14-01-2014

 

 

 

 

Achterbanvergadering VKP 28 januari

 Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014?

Dan bent u hiervoor van harte welkom op dinsdag 28 januari 2014.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 13 februari besproken worden.

Hierop staan o.a. het voornemen tot in exploitatie nemen van locatie Sint Hubert zuid, locatie Leeuwerik, locatie Straethof, sloop van basisscholen Straethof en Leeuwerik en tijdelijke inrichting terrein, vaststelling van het Groenbeleidsplan en het Groenstructuurplan, bijdrage restauratie molen De Korenbloem in Mill, vaststellen van de structuurvisie bedrijven(terreinen), vaststellen definitief ontwerp verkeerssituatie reconstructie Karstraat, Schoolstraat en gedeelte Wanroyseweg, investeringsvoorstel gymnastiekonderwijs Brede School in De Wester, vaststellen Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg en de nota inkoopbeleid CGM.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

 Dinsdag 28 januari 2014 naar gemeenschapsacc. “De Jachthoorn” in Sint Hubert

 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 13 februari en de bijbehorende commissievergaderingen kunt u vinden op het raadsinformatie- systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering  26 november 2013

                 Rondvraag en mededelingen

                 Bespreking raadsvergadering van 13 februari 2014

22.00 uur Vragen aan fractieleden

                  Sluiting.

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Duolijsttrekkerschap VKP komende verkiezingen

Anne Derks (Langenboom) nr. 1 en Sjors van Kempen (Sint Hubert) nr. 2 zullen samen het gezicht van de VKP zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 in de gemeente Mill en Sint Hubert.

 

Politiek is voor de VKP een serieuze zaak en daarbij staan onze inwoners centraal. Omdat er steeds meer taken vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten toe komen vergt dit meer “tijd en specialisme”. Hierdoor is de “druk” toegenomen. Door het duolijsttrekkerschap kunnen wij individueel en in samenwerkingsverband de werkzaamheden voor de VKP.in de gemeente Mill en Sint Hubert optimaal verrichten door de taken te verdelen.

 

Naast het lijsttrekkers duo, Anne Derks en Sjors van Kempen, presenteren wij de eerste 10  kandidaten van de VKP. Zij vertegenwoordigen alle vier de kernen: Wilbertoord, Mill, Langenboom en Sint Hubert. Deze kandidaten staan midden in de samenleving door actief deel te nemen in het plaatselijke verenigingsleven en hebben bestuurlijke ervaring.

 

De VKP streeft naar continuïteit, duurzaamheid en het behoud van de leefbaarheid in alle vier de kernen. Geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en eigen verantwoordelijkheid zijn voor de VKP erg belangrijk. De VKP hecht daarnaast veel waarde aan integriteit bij het behandelen van vragen en of opmerkingen van onze inwoners, verenigingen en bedrijven.

 

 “De V.K.P. is en blijft er voor u”                  Stem 19 maart 2014:  LIJST 3 VKP

 

  1. Anne Derks (Langenboom)
  2. Sjors van Kempen  (Sint Hubert)
  3. Francien van Berlicum (Wilbertoord)
  4. Frans Janssen  (Mill)
  5. Erik van Daal  (Sint Hubert)
  6. Anita Straatman (Langenboom)
  7. Stephan Fick  (Mill)
  8. Harrie Cillessen  (Wilbertoord)
  9. Peter Troost  (Sint Hubert)
  10. Francine van der Duijn  (Langenboom)