Maandelijks archief: februari 2014

Antwoord Veiligheidsregio Brabant Noordoost op de vraag van de VKP betreffende het invulling gegeven aan de periodieke controles van de brandveiligheidverordening?

Ten behoeve van de gebruiksvergunningen heeft VROM een “handleiding PREVAP 2009” opgesteld met daarin de risico’s van gebouwen met daaraan gekoppeld een voorstel aan frequenties van controlemomenten per jaar.

Van het aantal controles per tijd kan afgeweken worden, afhankelijk of… Lees verder

Vaststellen definitief ontwerp verkeerssituatie reconstructie Karstraat, Schoolstraat en gedeelte Wanroijsweg

De VKP heeft, naast de toezegging van de portefeuillehouder om met name de Karstraat zoveel als mogelijk te ontlasten van fietsverkeer middels bewegwijzering, getracht om de verkeerssituatie op het punt Bakhuisweg – Wanroijseweg zo veilig mogelijk in te richten zonder… Lees verder