Erik van Daal wethouder en Anita Straatman raadslid namens VKP in gemeente Mill en Sint Hubert

Op donderdag 17 april ’14 heeft, in een openbare raadsvergadering van de gemeente Mill en Sint Hubert, de benoeming van Erik van Daal als wethouder namens de VKP plaatsgevonden.
Erik van Daal is 53 jaar en woonachtig in Sint Hubert. Erik zal naast het locoburgemeesterschap als portefeuillehouder verantwoordelijk zijn voor het gehele sociale domein en financiën.
Zijn motivatie: ”Ik heb altijd in een maatschappelijke omgeving gewerkt. Hierbij vond ik de meeste voldoening in het iets kunnen betekenen- en doen voor andere mensen.
Mijn uitdaging de komende jaren is dat alle mensen in onze gemeente zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een mooie, veilige en zorgzame omgeving”.

Anita Straatman 47 jaar en woonachtig in Langenboom zal door deze benoeming de vrijgekomen 5e raadszetel van de VKP in gaan vullen.
In het dagelijkse leven is Anita werkzaam bij Pantein als ziekenverzorgster in een kleinschalig wijkteam. Daarnaast is ze in haar vrije tijd actief bij carnavalsvereniging de Verkuskoppe en naast hardlopen leest ze graag.
Haar motivatie: “Mijn hele leven ben ik bij diverse verenigingen betrokken en actief, als bestuurslid, geweest (o.a. sportclubs, peuterspeelzaal, GMR en middelbare school). Mede hierdoor en de ervaringen in mijn werk ben ik steeds meer betrokken geraakt bij het maatschappelijke gebeuren. De ervaringen die ik in al die jaren heb opgedaan wil ik de komende jaren inzetten voor de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert.”

Door de benoeming van Anita Straatman is de VKP met drie vrouwen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert. Daarbij heeft de VKP ook deze raadsperiode weer vertegenwoordigers uit alle vier de kernen in de gemeenteraad:
• Anne Derks – Langenboom
• Sjors van Kempen – Sint Hubert
• Francien van Berlicum – Wilbertoord
• Frans Janssen – Mill
• Anita Straatman – Langenboom

De burgerleden die namens de VKP in de commissies plaatsnemen zijn:
• Stephan Fick – Mill (Ruimte en Economie)
• Harrie Cillessen – Wilbertoord (Ruimte en Economie)
• Peter Troost – Sint Hubert (Samenleving en Bestuur)

Jaarvergadering VierKernenPartij

Na de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen staat de ledenvergadering van de VierKernenPartij op de agenda. Deze wordt gehouden 8 april aanstaande in SCC Myllesweerd te Mill. De vergadering zal om 20.00 uur aanvangen. Voor de bestuursverkiezing zijn er kandidaten voorgedragen door het bestuur. Deze zijn per email kenbaar gemaakt aan de leden.

 

Agenda ledenvergadering 8 april 2014:

 

  • Opening van de vergadering
  • Notulen ledenvergadering 17-1-2013
  • Financieel verslag van de penningmeester
  • Bestuursverkiezing
  • Terugblik verkiezingen 19 maart 2014
  • Rondvraag
  • Sluiting