Achterbanvergadering VKP 24 juni 2014

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij


Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 3 juli 2014?
Dan bent u hiervoor van harte welkom op dinsdag 24 juni 2014. 

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 3 juli besproken worden.
Hierop staan o.a. de kadernota 2015, Programmarekening 2013, eerste bestuursrapportage 2014, begroting CGM (Cuijk Grave Mill), reparatiebesluit inzake Centrumplan Mill en diverse jaarstukken en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen zoals GGD, Regionale Ambulancevoorziening, Kleinschalig Collectief Vervoer, werkvoorzieningschap NO Brabant (WSW) etc. 
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                Dinsdag 24 juni 2014
                        naar gemeenschapsacc. “De Wilg”                                                               
                                      in Wilbertoord
                                  Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 3 juli kunt u vinden op het raadsinformatie-systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering. 

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
                 Notulen achterbanvergadering  26 mei 2014
                 Rondvraag en mededelingen
                 Bespreking raadsvergadering van 3 juli 2014
22.00 uur Vragen aan fractieleden
                  Sluiting.
                                     

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Investeringen van woningcorporatie Mooiland in relatie tot woningbouwprogramma

Naar aanleiding van de investeringen Mooiland in relatie tot het woningbouwprogramma en plannen, heeft de VKP enkele vragen gesteld richting het college. Het college heeft hier haar beantwoording op gestuurd. Deze is te lezen door te klikken op de volgende link:

Beantwoording college naar aanleiding van raadsvragen VKP ter zake investeringen van woningcorporatie Mooiland in relatie tot woningbouwprogramma en plannen