Beantwoording vragen VKP omtrent sloopwerkzaamheden basisscholen De Leeuwerik en De Straethof

Op 19 november 2014 heeft de VKP-fractie in het kader van de wensen- en
bedenkingenprocedure met betrekking tot de sloop van de basisscholen De Leeuwerik en De Straethof enkele vragen ingediend.


Door op de volgende link te klikken vindt u de beantwoording van de gemeente:

2014-293 Raadsinformatiebrief vragen VKP-fractie over sloop basisscholen De Leeuwerik en De Straethof 25-11-2014