Achterbanvergadering VKP 20 januari 2015

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij


Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 5 februari 2015?
Dan bent u hiervoor van harte welkom op dinsdag 20 januari 2015. 


De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 5 februari besproken worden.
Hierop staan als belangrijkste agendapunten o.a. het onderhoud van “De Tweesprong” in Langenboom en het rapport van de rekenkamercommissie “Naar een balans tussen kosten en baten” over de lokale lasten in de gemeente Mill en Sint Hubert. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                             Dinsdag 20 januari 2015
              naar gemeenschapsaccommodatie “De Wis”                                                               
                                  in Langenboom
                              Aanvang: 20.00 uur


Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 5 februari kunt u vinden op het raadsinformatie-systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering. 


Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
                 Notulen achterbanvergadering 2 december 2014
                 Rondvraag en mededelingen
                 Bespreking raadsvergadering van 5 februari 2015
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
                  Sluiting.
                                     

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Herman Wijdeven Superverkuskop 2015

_MG_9774Zaterdagavond 10 januari jongstleden is tijdens het Boerenbal van CV de Verkuskoppe te Langenboom Herman Wijdeven uitgeroepen tot Superverkuskop 2015. Herman is al jaren actief bij talloze verenigingen en organisaties waar hij zich inzet voor jong en oud. In verschillende rollen zet hij zich in ter ondersteuning en vergroting van de leefbaarheid in het dorp Langenboom en daar buiten. Deze titel is daarom dubbel en dik verdiend. Herman is binnen de VKP de derde persoon die deze titel mag dragen. In het verleden gingen Francine vd Duijn en Toon Jans hem al voor. Bestuur, fractie en leden feliciteren Herman van harte met deze titel.