Digitaal inwonerspanel: Uw mening telt!

Wilt u uw mening geven en meedenken over allerlei actuele onderwerpen die binnen uw gemeente spelen? Dan nodigen we u van harte uit om lid te worden van het digitale inwonerspanel!
Leden van het digitale inwonerspanel krijgen enkele keren per jaar per email een peiling. Deze peiling kan gaan over onderwerpen als verkeer, bouwplannen, culturele evenementen, milieu maar ook over jeugdzorg, WMO en leefbaarheid. Het invullen duurt gemiddeld 10 minuten. Ongeveer twee weken na sluiting van het onderzoek ontvangen alle deelnemers de resultaten van het onderzoek.


Hoe werkt het?


Meedoen aan het inwonerspanel is eenvoudig. Het werkt volledig via internet:


• U heeft alleen een e-mailadres en een internetverbinding nodig;
• Enkele keren per jaar krijgt u per mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen;
• Invullen kan waar en wanneer u dat zelf wilt;
• Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan meedoen.


Gemakkelijk online aanmelden


Wilt u meedoen? Ga dan voor het aanmelden voor onderzoeken die gaan over uw woon- en leefomgeving naar www.inwonerspanelgemeente-mill.nl.
Klik vervolgens op Aanmelden. Er worden dan om een aantal gegevens gevraagd, zodat zij weten wie u bent en zodat zij u de juiste vragenlijsten kunnen toesturen. Zij gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.


Onderzoeksbureau


De gemeente Mill en Sint Hubert werkt samen met onderzoeksbureau Research2Evolve. Deze onafhankelijke partij beheert het panel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente. Op www.inwonerspanelgemeente-mill.nl vindt u meer informatie. Uw vragen kunt u stellen via het contactformulier op de website.
 

Bijdrage VKP “jongeren behouden” stelling Neije Krant

Als gemeente zijn wij gebonden aan landelijke wetten en afspraken met woningbouwcorporaties. Desondanks is de VKP van mening dat wij alles in het werk moeten stellen om jongeren in onze gemeente te houden.
Om dit te realiseren dient, wat de VKP betreft, het gemeentelijk beleid aan te sluiten op de behoeften die er zijn. Naast bouwgrond en betaalbare huur- / koopwoningen, vinden jongeren het (voort)bestaan van voorzieningen zoals een basisschool (incl. opvang), mogelijkheden voor openbaar vervoer, een gemeenschapsaccommodatie en het verenigingsleven erg belangrijk.
De gemeente beschikt over bouwgrond met flexibele bestemmingplannen, ondersteunt initiatieven zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en verstrekt  Starterleningen.