Achterbanvergadering VKP 5 april 2016

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van
donderdag 21 april 2016? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 5 april 2016. 

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 21 april besproken worden. Hierop staat o.a. het verzoek tot aanpassing bestemmingsplan Genieweg-Parkietstraat. Ook zal de heer Frenken, van de werkgroep reconstructie Dorpsstraat Langenboom, een toelichting geven over de visie van de werkgroep op de ontwikkelingen in de Dorpsstraat. 
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                Dinsdag 5 april 2016
              naar gemeenschapsaccommodatie “De Wis”                                                               
                                    in Langenboom
                                 Aanvang: 20.00 uur


Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van  21 april kunt u vinden op het raadsinformatie-systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering. 

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
                 Notulen achterbanvergadering 1maart 2016
                 Toelichting Heer Frenken, werkgroep Dorpsstraat
                 Rondvraag 
                 Bespreking raadsvergadering van 21 april 2016
                 Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
                  Sluiting.
                            
Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Zorgen VKP omtrent mogelijke sluiting Merletcollege Mill

Merletcollege Mill (1)Merletcollege Mill (2) 

 

 

 

 

Nu alle bezwaren tegen de nieuwbouw voor het Merletcollege in Cuijk van tafel zijn zal er daadwerkelijk gestart worden met de bouw. Het nieuwe gebouw zal ongetwijfeld in het begin meer leerlingen trekken maar daarna zal dit zal snel minder worden omdat men, als het nieuwe eraf is, bewuster voor de kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs gaat kiezen (zie de realiteit bij Metameer Boxmeer).
 
Grote zorg van de VKP in de gemeente Mill en Sint Hubert is daarom het voortbestaan van de vestiging van het Merletcollege in Mill. Al jaren boekt men op deze locatie van het Merletcollege kwalitatief de beste resultaten. Niet voor niets behoort deze locatie tot de excellente scholen van Nederland. Het is ook bekend dat er leerlingen zijn die hun talenten beter kunnen ontwikkelen op een kleine school. Feit is echter dat men weigert te investeren in de modernisering en toekomstbestendigheid van deze vestiging van het Merlet in Mill.
 
Echter de combinatie van de nieuwbouw in Cuijk met het niet investeren in het pand in Mill sterken het vermoeden van de VKP dat de locatie in Mill, enkele jaren na de opening van de nieuwbouw in Cuijk, gedwongen moet sluiten. Dit om de leegstand aldaar op te vullen en het feit dat het pand in Mill niet meer bij de tijd is.

De VKP betreurt deze ontwikkelingen ten zeerste waardoor het aanbod van kwalitatief goed voortgezet onderwijs op redelijk bereikbare afstand (het openbaar vervoer is helaas dramatisch in onze regio) centraal in het Land van Cuijk verder zal afnemen.
De zorgen van de VKP en het vermoeden van sluiting zijn inmiddels diplomatiek bevestigd. Citaat uit diverse week- en dagbladen: “op korte termijn is sluiting niet aan de orde”.

VKP: Bestuurlijke vorm Land van Cuijk “een brug te ver”

Brug te verSamenwerken doe je samen en leg je niet op aan de ander. Samenwerken doe je op basis van gelijkwaardigheid. Daarom staat de VKP er voor de volle 100% achter om op korte termijn (de komende jaren), daar waar de mogelijkheden zijn, zo veel als mogelijk samen te werken. Vanuit CGM verband (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) binnen het Land van Cuijk maar ook buiten de regio.

Het is in het belang van de inwoners in het Land van Cuijk, mede gedwongen door een terugtredende rijksoverheid, om concreet die taken welke op ons bord liggen gezamenlijk aan te pakken. Het gaat daarbij wat de VKP betreft nu om de inhoud en het resultaat en niet over de vorm van besturen.


De VKP wenst geen onnodige energie (tijd, geld en menskracht) meer te steken in de discussie die de laatste jaren loopt over de vorm van samenwerken binnen het Land van Cuijk. Waarbij wij moeten constateren dat telkens dezelfde personen een dubbele agenda hanteren en continue hun eigen plan trekken waardoor wij steevast terug bij af zijn.

Samenwerken is een kwestie van geven en nemen en doe je samen. Hierbij is het van essentieel belang dat wij als politiekbestuur dicht bij onze inwoners blijven. Het gaat immers om hen.  Als het aan de VKP ligt is hier geen “special project” voor nodig maar een gewoon G.B.V. (Gezond Boeren Verstand). Laat dit laatste de basis zijn voor de optimale samenwerking en uitvoering van de voorgestelde projecten waarvoor een breed draagvlak is bij alle gemeenteraden in het Land  van Cuijk.
 

Eindelijk duidelijkheid over gebruik Tweesprong

Op vrijdag 4 maart hebben Scouting Langenboom en gemeente Mill en Sint Hubert de overeenkomst gesloten voor het gebruik van De Tweesprong door de scouting.


Met de gebruiksovereenkomst is er duidelijkheid gekomen over het beheer en gebruik  van De Tweesprong. De scouting krijgt het gebouw in bruikleen en gaat het beheren. Zij zijn de 'dagelijkse baas' over het pand.


Inrichting : Een aannemer gaat aan de slag met het opknappen van De Tweesprong. Om de binnenkant, de inrichting, van het pand in de toekomst nog mooier en beter te kunnen maken, kijken de gemeente en de scouting samen naar welke financieringsmogelijkheden er nog zijn bij andere instanties.


Goede afloop: Over de gebruiksovereenkomst voor de Tweesprong is lang en intensief gesproken. De gemeente en de scouting zijn blij dat de verantwoordelijkheden nu duidelijk op papier staan en dat er in goede samenwerking wordt gekeken naar de toekomst van de Tweesprong.


Dit is ook waar de VKP al die tijd op heeft aangedrongen bij het College en waarvoor een weloverwogen raadsbesluit is genomen. Wethouder Erik van Daal (VKP) is in opdracht van de gemeenteraad vervolgens aan de slag gegaan en in goed overleg met Scouting Langenboom gekomen tot deze voor iedereen duidelijke gebruiksovereenkomst.


Wat de VKP betreft “eind goed, al goed”.