F-35 JSF naar vliegbasis Volkel

In 20F35 JSF19 begint de vervanging van de F-16 door de F-35 op de vliegbases Volkel en Leeuwarden. U, als omwonende van deze vliegbases, wilt graag duidelijkheid over het geluid dat de F-35 maakt in vergelijking tot de F-16. De Minister van Defensie heeft daarom aangeboden om een F-35 naar Nederland te laten komen om u het geluid te laten beleven.

Naar verwachting wordt eind mei hiervoor een belevingsvlucht uitgevoerd. Tijdens deze vlucht krijgt u uitgebreid de mogelijkheid het geluid van de F-35 te vergelijken met dat van een F-16. Beide vliegtuigen vliegen kort na elkaar de aankomst en vertrek routes. Zodoende beleeft en vergelijkt u in uw eigen omgeving het geluid.

Ter ondersteuning van de geluidsbeleving, laat defensie per vliegbasis vijf meetpunten inrichten door het NLR. Hiermee worden piekwaarden gemeten op bepaalde posities, zoals woonkernen, fietspaden, etc… Deze locaties zijn in overleg met de omwonenden vertegenwoordigers gekozen.
 
Om een zo volledig mogelijk beeld te vormen over hoe u het geluid van het nieuwe vliegtuig ervaart, wordt u verzocht uw ervaringen te delen via een korte vragenlijst op het internet. Tijdens het voorbij vliegen van de vliegtuigen worden steeds enkele eenvoudige vragen over het beleefde geluid gesteld. Voor een geslaagd onderzoek hopen wij op uitgebreide deelname van u als omwonende.
 
Als u mee wilt doen aan dit onderzoek kunt u zich inschrijven,
https://www.belevingsvluchten.nl/beleven/
 

Bestuur VKP: 4 kernen vertegenwoordigd

In de jaarvergadering van de VKP is het bestuur volledig gemaakt met de vertegenwoordiging van alle 4 de dorpskernen. Het bestuur bestaat nu uit:

 

– Herman Wijdeven uit Langenboom (voorzitter)

– Francine van der Duijn uit Langenboom (secretaris)

– Maria Raaijmakers uit Langenboom (penningmeester)

– Peter Troost uit Sint Hubert (bestuurslid)

– Harrie Cilessen uit Wilbertoord (bestuurslid)

– José Janssen uit Mill (bestuurslid)

 

Heeft u vragen aan het bestuur of wilt u uw mening over een bepaald onderwerp delen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat of met de bestuursleden zelf. De gegevens van het bestuur staan genoemd op deze website onder tabblad Bestuur.

Vragen VKP vragenuurtje

Ongeveer elke 6 weken vindt er een raadsvergadering plaats. Voordat de raadsvoorstellen besproken worden, is er een mogelijkheid voor de fracties om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen gaan meestal over actuele zaken. Zo heeft de VKP tijdens de vergadering van maart ook een aantal vragen gesteld.

Deelname aan sport voor inwoners met een beperking:
We hebben signalen opgevangen dat er weinig geregeld is voor sporters met een handicap. Verenigingen beschikken niet over de middelen om mensen met een beperking te laten sporten. Daarnaast blijkt in de praktijk vaak dat sportaccommodaties niet of onvoldoende toegankelijk zijn. Wethouder van Daal geeft aan dat we als gemeente aangesloten zijn bij Bijzonder Sportief, een initiatief vanuit Oss. Bijzonder Sportief geeft begeleiding en advies om zo meer mensen met een beperking te laten sporten. Verenigingen die hieraan behoefte hebben, kunnen contact opnemen met Bijzonder Sportief. Bel: 0412-631039 of bezoek de website: www.sportinoss.nl/bijzonder-sportief

Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat Langenboom
Al geruime tijd zijn er klachten over de begaanbaarheid van de trottoirs en overlast van wortelopdruk. Dit zorgt voor onveilige situaties voor met name mensen met een beperking. Wethouder van den Boogaart heeft aangegeven dat er overleg is geweest met de werkgroep Dorpsstraat (waar o.a. omwonenden in zitten). Er is voldoende budget voor het rooien van de bomen die overlast veroorzaken. Echter wil de werkgroep ook graag dat de weg wordt aangepast, hiervoor is echter geen budget beschikbaar.

Faillissement zorgverlener de Leijgraaf
De VKP heeft begrepen dat zorgverlener de Leijgraaf failliet is verklaard. De Leijgraaf leverde vanaf 1 januari 2016 ook huishoudelijke hulp aan inwoners van de CGM gemeenten (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert). Wat zijn de consequenties voor onze inwoners? Wethouder van Daal geeft aan dat er geen enkele inwoner van onze gemeente gebruik maakt van de huishoudelijke hulp via de Leijgraaf. Het kan wel zijn dat er PGB (Persoons Gebonden Budget) voor is ingezet maar deze mensen zijn bij de gemeente niet bekend.

Dit is een greep uit de vragen die we gesteld hebben. Hebt u ook vragen, kunt u ze kenbaar maken bij de fractie. Dit kan via deze site op het tabblad "Contact", het bijwonen van een achterbanvergadering of spreek één van de fractieleden persoonlijk aan.

Namens de VKP, Francien van Berlicum en Anne Derks