Francine van der Duijn afscheid als bestuurslid en secretaris VKP

Afgelopen dinsdag 28 maart tijdens de jaarvergadering van de VKP heeft Francine van der Duijn afscheid genomen als bestuurslid en secretaris van de VKP. Jarenlang heeft Francine deze functie met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd binnen het bestuur van de VKP. Tijdens de jaarvergadering hebben voorzitter Herman Wijdeven en fractievoorzitter Sjors van Kempen op gepaste wijze afscheid genomen van Francine en haar bedankt voor al haar inzet al die jaren.

Achterbanvergadering VKP 4 april 2017

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

 

 

 

 

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 20 april 2017. Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 4 april 2017.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 20 april besproken worden. Hierop staat o.a. het gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020, het uitvoeren van een energiescan en haalbaarheid zonnepanelen gemeenschapsaccommodaties en Handelsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                Dinsdag 4 april 2017

             naar gemeenschapsaccommodatie “De Wis”                                                               

                                     in Langenboom

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 20 april kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl

Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 2 maart 2017

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 20 april 2017

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489