Achterbanvergadering VKP 29 juni 2017

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

 

 

 

 

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 6 juli 2017? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van donderdag 29 juni 2017.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 6 juli besproken worden. Op de agenda staat o.a. de 1ste bestuursrapportage, de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018.  

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

 

                              Donderdag 29 juni 2017

             naar gemeenschapsaccommodatie “De Wilg”                                                                

                                     in Wilbertoord

                                 Aanvang: 20.00 uur

 

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 6 juli kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl

Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 30 mei 2017

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 6 juli 2017

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

 

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

De VKP op Langenbooms Buuten 2017

Op 4 juni was de Vierkernenpartij aanwezig op de 2017 editie van Langenbooms Buuten. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen en er werd een mini enquête gehouden waar 59 mensen aan deelgenomen hebben. Een geweldig aantal als je bedenkt dat bureau Berenschot maar liefst 24 inwoners uit onze gehele gemeente heeft weten te bereiken. De uitkomsten kunnen prima als input worden gebruikt voor de toekomst van onze gemeente.

Belangrijke onderwerpen als het C.G.M. zijn ter sprake gekomen als ook de positie van de gemeente Mill en Sint Hubert in het Land van Cuijk.

De Vierkernenpartij kan concluderen dat het aanwezig zijn op dit soort evenementen zijn vruchten afwerpt en wil dit dan ook een vervolg gaan geven op andere evenementen in onze gemeente.