Achterbanvergadering VKP 31 oktober 2017

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

 

 

 

 

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 9 november 2017? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 31 oktober 2017.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 9 november besproken worden. Op de agenda staat  de programmabegroting 2018-2021.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                              Dinsdag 31 oktober 2017

            naar gemeenschapsaccommodatie “De Wis”                                                               

                                     in Langenboom

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 9 november kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 19 september 2017

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 9 november 2017

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

 

Prijsuitreiking enquĂȘte VKP tijdens Sint Hubert op z’n Best

Op 27 augustus was de VKP met een stand aanwezig tijdens Sint Hubert op z'n Best, een gezellige braderie met daarnaast ook veel muziek en ander vermaak.. Een mooie gelegenheid om contact te hebben met de bezoekers en met hen van gedachten te wisselen over actuele politieke zaken. Middels een korte enquête hebben we hen tevens enkele gerichte vragen over een aantal onderwerpen (zoals bijv. samenwerking Land van Cuijk; CGM (samenwerking Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert); kwaliteit dienstverlening door gemeente Mill & Sint Hubert) voorgelegd. Hieraan hebben een groot aantal bezoekers deelgenomen. Met de antwoorden gaan we aan de slag.

Aan het invullen van de enquête was ook een prijsvraag gekoppeld: men kon raden hoeveel hartjes er in de glazen pot zaten. De heer John Cöp uit Sint Hubert zat  het dichtste bij het juiste aantal van 345 en mocht zich de gelukkige winnaar noemen van de waardebon.

Op de foto reikt voorzitter van de VKP Herman Wijdeven de prijs uit.

De VKP zal de komende tijd nog bij enkele gemeentelijke evenementen aanwezig zijn.