Update coalitiebesprekingen VKP/AB’90

Op dit moment zijn VKP en AB'90 druk bezig met het schrijven van het coalitieprogramma, waarbij we ondersteund worden door onze gemeentesecretaris Jean-Paul Ruyters.

Als basis zal hiervoor gebruik gemaakt worden van onze beide verkiezingsprogramma's. Ook hebben we het CDA gevraagd of zij input wilden leveren, zodat we ook enkele van hun ideeën konden opnemen in het coalitieprogramma. Het CDA heeft aangegeven hier geen gebruik van te willen maken.

Voordat het coalitieprogramma definitief is, zullen we de werkorganisatie CGM bij het proces betrekken. We willen immers een realiseerbaar document presenteren, zowel financieel als qua tijdsbestek.

VKP en AB'90 streven ernaar dat het coalitieprogramma ter besluitvorming ingebracht kan worden bij de raadsvergadering van 14 juni aanstaande.

Benoeming wethouders, raads- en commissieleden

In de raadsvergadering van 19 april stonden o.a. de benoeming van de wethouders, nieuwe raads- en commissieleden op de agenda. Voor de VKP werd Erik van Daal wederom benoemd als wethouder. Hierdoor komt zijn raadszetel vrij en nummer vier op onze kandidatenlijst, Sanne Dortmans uit Mill is derhalve benoemd als nieuw raadslid voor de VKP. Zij is hiermee het jongste raadslid dat ooit in onze gemeente benoemd is.

Wethouder Erik van Daal, raadsleden Anne Derks (Langenboom), Sjors van Kempen (Sint Hubert), Sanne Dortmans (Mill) en Francien van Berlicum (Wilbertoord) alsmede burger-commissieleden Anita Straatman (Langenboom) en Peter Troost (Sint Hubert) zullen zich de komende vier jaar weer met hart en ziel inzetten voor de inwoners van onze mooie gemeente.

VKP maakt weloverwogen keuze voor coalitie met AB´90

Na een intensieve campagnetijd was het woord op 21 maart aan de kiezer. Door de samenvoeging van het CDA met de Dorpslijst Langenboom en het verschuiven van een restzetel, werd de verdeling 7 zetels voor het CDA, 4 voor de VKP en 4 voor AB´90. Deze verkiezingsuitslag zorgde ervoor dat er meerdere opties voor een coalitie mogelijk waren. Aangezien het CDA de grootste partij werd, hebben zij het initiatief genomen in de onderhandelingen.

De VKP heeft eerst een serieuze poging ondernomen om met het CDA tot een coalitie te komen. Immers, het CDA en de VKP zijn de twee grootste partijen van onze gemeente. Gedurende de drie informatieve gesprekken die er tussen het CDA en de VKP zijn geweest werd duidelijk dat er op enkele punten geen basis aanwezig was om tot overeenstemming te komen. Enkele inhoudelijke verschillen (waaronder de herindeling tot één gemeente Land van Cuijk) verdwenen na de campagne weliswaar direct van tafel maar het CDA was niet bereid dit vervolgens vast te leggen in een coalitieprogramma. Ook kwam er, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen concrete uitleg over de realistische haalbaarheid en betaalbaarheid van de diverse speerpunten uit het verkiezingsprogramma van het CDA. Mede daardoor was er bij bestuur, fractie en klankbordgroep van de VKP geen vertrouwensbasis om op dat moment tot een overeenstemming te komen.

Om die reden is besloten om te gaan kijken of er met AB’90 wel een solide basis lag om de komende vier jaar mee samen te werken. Uit de gesprekken die daarna hebben plaatsgevonden bleek dat dat het geval was. Zowel de inhoudelijke verschillen bleken kleiner, alsmede was en is er een betere vertrouwensbasis tussen de beide partijen. Een samenwerking met AB’90 is daarmee dus de beste optie.

Wij zijn ervan overtuigd dat een coalitie met AB´90 zal leiden tot het beter uitvoeren van ons verkiezingsprogramma. Tevens zal het onze inwoners een meer solide en stabiel gemeentebestuur bieden.

Een coalitie VKP – AB’90 is een coalitie met een vertegenwoordiging van een ruime meerderheid van onze kiezers. Wij beseffen ons dat dit kan en nog zal worden tegengesproken, maar uiteindelijk voelen wij de verantwoordelijkheid om voor onze inwoners de meest stabiele optie te kiezen, met een realistisch en haalbaar coalitieprogramma. Uiteindelijk zijn daar onze inwoners, onze dorpen en onze gemeente het meest bij gebaat.

De komende periode zal de VKP samen met AB´90 de tijd nemen voor het schrijven van het coalitieprogramma voor 2018-2022. Wanneer dit tot afronding is gekomen, zullen wij de uitkomst daarvan uiteraard met u delen. Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kun u contact opnemen met onze bestuursvoorzitter: Herman Wijdeven (telefoon 06-10800378 of mail naar hhawijdeven@gmail.com)