Achterbanvergadering VKP 22 oktober 2019

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten voor de raadsvergadering van donderdag 7 november 2019? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 22 oktober 2019. De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond
zal de agenda van de raadsvergadering van 7 november besproken worden. Hierop staan o.a. de Programmabegroting 2020-2023 en de zienswijze Plan
MER mestbewerking Noord-Brabant. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Dinsdag 22 oktober
naar Gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”
in Sint Hubert
Aanvang: 20.00 uur

De commissie S&B van 29 oktober en de commissie R&E van 30 oktober zijn komen te vervallen.

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 7 november kunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/6a11201a-d9e3-4842-b3a0-3d92d6b6d9bd.

De Programmabegroting en Plan MER mestbewerking Noord Brabant zijn reeds geplaats op het raadsinformatiesysteem. De overige agendapunten worden op 24 oktober geplaatst.

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 10 september 2019
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 7 november 2019
Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting.

Achterbanvergadering VKP 10 september 2019

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten voor de raadsvergadering van donderdag 26 september 2019?
Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 10 september 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de commissie vergadering van 17 en 18 september besproken worden. Hierop staan o.a. de Alternatieven voor sporthal De Looierij, een toelichting op de prestatieafspraken van Mooiland, Krediet maatregelen en rapportage onderzoek wateroverlast in de gemeente Mill en Sint Hubert, Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk 2019-2022, Bestemmingsplan Bernhardstraat 1, Karstraat 8 en het gewijzigd bestemmingsplan Rogstraat 15 en de vervangende vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Dinsdag 10 september
naar Gemeenschapsaccommodatie “De Wis”
in Langenboom
Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de commissies en raadsvergadering kunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/3eee0b5d-2799-4200- b808-7823d3303e3f (commissie S&B 17-09-2019), https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/e971a40e-e598-400f-8ea4- 1a916ae02b61 (commissie R&B 18-09-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/66c67487-5047-400b-8fa5- 2dbd2c42e4a6 (raadsvergadering 26-09-2019). De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 2 juli 2019
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 26 september 2019
Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Achterbanvergadering VKP 2 juli 2019

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Heeft u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 4 juli 2019? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 2 juli 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 4 juli besproken worden. Waarin o.a. het beleidsplan armoedebestrijding en schuldpreventie, evaluatie en vaststellen subsidie muziekonderwijs, de jaarstukken 2018, 1e bestuursrapportage 2019, de kadernota 2020-2023 en de bestuurlijke reactie ambtelijke varianten CBA. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                    Dinsdag 2 juli

           Gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”                                                                

                                     Sint Hubert

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de commissies en raadsvergadering kunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/3eee0b5d-2799-4200-b808-7823d3303e3f (commissie S&B 25-06-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/b3155ae7-e969-4d30-8042-5e2092dcd7ce (raadsvergadering 04-07-2019). De commissie R&E van 26 juni is vervallen. De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:

20.00 uur  Opening/welkom door de voorzitter

Notulen achterbanvergadering 21 mei 2019

Rondvraag 

Bespreking agenda raadsvergadering van 4 juli 2019

Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489