Verkiezingsprogramma 2018-2022: Kern Wilbertoord

De komende weken geven wij u een inkijk in het Verkiezingsprogramma, 2018-2022 van de VKP, waarbij we deze week stilstaan bij de kern Wilbertoord. Zie voor het gehele verkiezingsprogramma onze website.

De VKP is er voor alle kernen

Wij heten natuurlijk niet voor niets de VierKernenPartij. Als enige politieke partij in onze gemeente heeft de VKP uit iedere kern een gemeenteraadslid, bij de eerste 20 kandidaten is elke kern maar liefst 5 keer vertegenwoordigd. Wilbertoords raadslid Francien van Berlicum zet zich al 12 jaar actief in voor o.a. de Wilbertoordse belangen in de gemeentelijke politiek. Bij deze verkiezingen heeft Wilbertoord maar liefst 6 kandidaten op de verkiezingslijst.

De VKP omarmt eigen verantwoordelijkheid

Juist in onze kernen zijn eigen initiatief, saamhorigheid en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en verenigingen extra belangrijk om te komen tot een zo leefbaar mogelijke samenleving, ook op lange termijn. Hiervan zijn in onze gemeente vele goede voorbeelden te noemen, veelal gedragen door vrijwilligers. De VKP draagt deze initiatieven een warm hart toe.

Woningbouw

De VKP zal zich blijven inzetten voor woningbouw in alle vier de kernen. Voldoende betaalbare mogelijkheden aan woningzoekenden -met name starters en alleenstaanden- bieden is belangrijk voor het in standhouden van de basisvoorzieningen en het verenigingsleven in de kernen. Het is goed om te zien dat er volop gebouwd wordt in Moerboom III. De VKP heeft de afgelopen vier jaar alles op alles gezet om dit bouwplan van de grond te krijgen.

Leefbaarheidsbudget

Op verzoek van de VKP is het leefbaarheidsbudget aangevuld, zodat er weer nieuwe burgerinitiatieven ontplooid kunnen worden. In Wilbertoord zijn hiervan bijv. de toekomstvisie "Wilbertoord Vooruit", het Huiskamerproject in De Wilg, het struinpad en het klusteam gerealiseerd.

Onderwijs

De afgelopen jaren hebben we vaak aandacht gevraagd voor de demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en bevolkingskrimp. Dit betekent voor onze gemeente op korte termijn minder kinderen, waardoor schoollokalen leeg komen te staan. Het behouden van kwalitatief basisonderwijs in onze gemeente is daarbij voor de VKP het uitgangspunt.

Mede doordat het leerlingaantal terugloopt, is er binnen het basisonderwijs voor gekozen om les te geven in zogenaamde units. Deze manier van lesgeven heeft als voordeel dat leerlingen in hun eigen tempo het juiste onderwijs kunnen volgen. Een ander voordeel is dat er meerdere leergangen in 1 klas kunnen zitten wat inspeelt op de krimp. De VKP staat positief tegenover deze ontwikkelingen en zal deze nauwgezet blijven volgen.

Op de foto zien we de 6 Wilbertoordse kandidaten: bovenste rij v.l.n.r. Stan van de Kandelaar, Francien van Berlicum, Harrie Cillessen. Onderste rij v.l.n.r. Jolanda Schreven, Koen van Berlicum, Angela Jozephs.

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.