Schriftelijke vragen VKP 19 september 2013

 

De VKP heeft 19 september jongstleden vragen gesteld aan het college. Hieronder volgen de vragen met de antwoorden vanuit het college:

1.      Pilot voorkomen parkeren auto’s op trottoirs en “blauwe zone” Julianastraat:

Vraag: Er loopt in onze gemeente een pilot welke op initiatief van het Verkeersplatform in samenspraak en overleg met de gemeente wordt uitgevoerd om het parkeren van auto’s en andere voertuigen op de trottoirs in onze gemeente te voorkomen. De V.K.P. wil graag de stand van zaken met betrekking tot deze pilot weten?

Antwoord college: Er zijn verkeersborden geplaatst in 1 straat in Langenboom. Communicatie hierover heeft voor de zomer plaatsgevonden. In oktober komen er 3 handhavingsmomenten, waarvan er 1 ’s avonds plaatsvindt. In een later stadium zal er worden geëvalueerd en zal het project verder worden uitgebreid.

Vraag: Daarnaast vraagt de V.K.P. zich af met welke partijen het “plotseling” invullen van de Julianastraat in Mill met een blauwe zone is besproken en of hiervoor een verkeersbesluit is genomen? Hoe is deze pilot met onze inwoners gecommuniceerd? Zijn de inwoners van de Julianastraat op de hoogte gesteld van de gewijzigde situatie?

Antwoord college: De inwoners van de Julianastraat zijn uitgenodigd geweest voor een info avond in april j.l. over het Centrumplan. Op deze avond is o.a. de blauwe zone in de Julianastraat aan de orde geweest. Tevens heeft er een artikel hierover in het blad Centraal (dat informeert over de voortgang van het Centrumplan) gestaan.

2.      Voortgang inrichting openbare ruimte Centrumplan Mill:

Vraag: De V.K.P. heeft vernomen dat de aannemer welke de uivoering gegund heeft gekregen van de openbare ruimte in het Centrumplan Mill failliet is verklaard. De V.K.P. heeft hierover de volgende vragen:

–          Welke vertraging hebben de werkzaamheden betreffende de uitvoering opgelopen?

Antwoord college: De werkzaamheden lopen door het faillissement geen vertraging op omdat deze net waren afgerond.

–          Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente Mill en Sint Hubert?

Antwoord college: Er zijn gezien bovenstaande geen financiële consequenties.

3.       Achterstallig groot onderhoud/ toegankelijkheid gemeenschapsaccommodaties:

Vraag: Het is reeds jaren geleden dat de raad het college opdracht heeft gegeven voor het toegankelijk maken van de gemeenschapsaccommodaties t.b.v. de minder-validen. Tot op heden is dit echter slechts in De Wis te Langenboom en Myllesweerd gerealiseerd. Daarnaast hebben wij van een aantal besturen vernomen dat zij te maken hebben met een achterstallig onderhoud van hun gemeenschapsaccommodatie. De V.K.P. heeft hierover de volgende vragen:

–    Wanneer wordt de toegankelijkheid voor minder-validen gerealiseerd bij o.a. De Wilg en De Jachthoorn en De Wester?

–    Wat is de reden waarom enkele gemeenschapsaccommodaties te kampen hebben met achterstallig  onderhoud?

–    Wanneer gaat men dit oppakken?

Antwoord college: Er zijn met De Wester en De Wilg afspraken gemaakt met betrekking tot het verbeteren van de toegankelijkheid. Met De Jachthoorn is dit nog niet gebeurd, maar met hen zal binnenkort een overleg plaatsvinden. Achter de schermen wordt gewerkt aan het groot onderhoud wat nog gedaandient te worden bij De Wester en De Wis.

4.            Stand van zaken “herbestemming” de Tweesprong:

Vraag: Al meer dan een jaar ligt er een verzoek van de gemeenteraad aan het college om met een voorstel te komen voor “de Tweesprong” in Langenboom. Het betreft het handhaven van de huidige situatie of een andere bestemming voor deze locatie en alternatieven voor de huidige gebruikers (Scouting Langenboom en Follow-Up). Als aanvulling op de onlangs gestelde schriftelijke vragen heeft de V.K.P. de volgende vragen:

–          Hoe verloopt de communicatie tussen gebruikers en gemeente?

–          Hoe en wanneer is er met de omwonenden hierover gecommuniceerd?

–          Wanneer kunnen we als raad een voorstel betreffende de Tweesprong verwachten?

Antwoord college: Er wordt op dit moment een raadsvoorstel voorbereid met betrekking tot De Tweesprong. Daaromvwordt er nu verder geen tekst en uitleg gegeven. Er heeft intensief overleg met de gebruikers plaatsgevonden. Overleg met de omwonenden is volgens de wethouder op dit moment niet aan de orde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.