Verkiezingsprogramma 2018-2022: Kern Mill

De komende weken geven wij u een inkijk in het Verkiezingsprogramma, 2018-2022 van de VKP, waarbij we deze week stilstaan bij de kern Mill. Zie voor het gehele verkiezingsprogramma deze website onder het tabblad “VKP 2018-2022”.

Bestuur: Financiële positie

De VKP heeft er de afgelopen jaren op toegezien dat er zuinig met het gemeenschapsgeld is omgesprongen. Mede door de flinke investeringen (Centrumplan, Brede School, Revitalisering 't Spoor, enz.) die er de afgelopen jaren zijn gedaan was het nodig om weer wat meer "vlees op de botten te krijgen". Hierdoor staat onze gemeente er nu weer financieel sterk voor met goede vooruitzichten voor de komende jaren.

Onderwijs

De afgelopen jaren hebben we vaak aandacht gevraagd voor de demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en bevolkingskrimp. Het behouden van kwalitatief basisonderwijs in de kernen van onze gemeente is daarbij voor de VKP het uitgangspunt.

Daarbij is de VKP van mening dat wij alle mogelijkheden, waarover wij als gemeente beschikken, in moeten zetten om het middelbaar onderwijs met de vestiging van het Merlet in Mill te behouden. De VKP is er trots op dat deze "Excellente school" in onze gemeente staat en we zijn ervan overtuigd dat het Merlet in Mill met recht deze status heeft, juist vanwege het kleinschalige karakter.

Onbetaald parkeren

De VKP blijft voor onbetaald parkeren zowel bij het recreatie gedeelte van De Kuilen als in het centrum van Mill. Het gebruik van de parkeerschijf in het centrum van Mill zal wat ons betreft blijven bestaan, aangezien het voor een goede doorstroming zorgt. Voor velen buiten onze gemeente is dit ook de reden om in Mill boodschappen te komen doen.

Woningbouw

De VKP is van mening dat er voor ouderen, die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen, meer levensloopbestendige woningbouw moet plaatsvinden. Hier ligt voor onze gemeente een verplichting en een actievere rol bij Mooiland Maasland. Daarnaast dient er voldoende balans te zijn in het woningaanbod per kern / wijk om de leefbaarheid in de desbetreffende kern of wijk te bevorderen. Ook hierin verwacht de VKP een actievere rol en daadwerkelijk actie van  Mooiland Maasland. De VKP vindt het belangrijk dat er ook kleinschalige woonvormen gebouwd worden voor mensen met een beperking. Maar ook om bijvoorbeeld jongeren en senioren gezamenlijk te laten wonen in bijvoorbeeld woonhofjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: staand v.l.n.r. Robin Kramp, Saskia Cuppen, Sanne Dortmans, Gert van Lieshout, Hub Verstraaten, Theo Peters. Zittend v.l.n.r. Frank Peters en Sjef van Sleeuwen. Op de foto ontbreken Frans Janssen en Bep Cremers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.