Schriftelijke vragen VKP 5 september 2013

De VierKernenPartij heeft 5 september jongstleden enkele vragen gesteld aan het college. Helaas hebben wij hier nog geen antwoord op mogen ontvangen maar wij willen u wel laten weten wat deze vragen inhouden:

Geacht college,

 

De V.K.P. heeft de volgende schriftelijke vragen:

 

  • Aanpassing aanbestedingsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert:

Door een aanpassing van de Europese regelgeving is er meer ruimte ontstaan voor het midden- en kleinbedrijf om in te schrijven op opdrachten waarvoor een aanbestedingsnorm geldt. Hierop hebben de gemeenten Uden en Veghel al geanticipeerd door hun aanbestedingsbeleid aan te passen. De V.K.P. is van mening dat dit een uitstekende zaak is om hiermede de regionale economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Hierover heeft de V.K.P. de volgende vragen:

–          Is het college voornemens om ook in de gemeente Mill en Sint Hubert, al dan niet in samenwerking binnen het Land van Cuijk, het aanbestedingsbeleid op deze onderdelen, conform de vernieuwde Europese regelgeving, aan te passen?

–          Zo ja, op welke termijn gaat dit gebeuren en wanneer kan besluitvorming in de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert plaatsvinden?

 

  • Geluidsoverlast Vliegbasis Volkel:

Omtrent Vliegbasis Volkel zijn we nog steeds in afwachting van het te nemen Luchtvaartbesluit. De laatste tijd kunnen we regelmatig via de media vernemen dat de JSF, welke straks naar alle waarschijnlijkheid de huidige straaljagers gaat vervangen, volgens onderzoekers voor beduidend meer geluidsoverlast zal gaan zorgen dan nu met de straaljagers het geval is.

Hierover heeft de V.K.P. de volgende vragen:

–          Wanneer kunnen we het Luchtvaartbesluit verwachten?

–          Wordt hierin de komst van JSF vliegtuigen naar Volkel meegenomen?

–          Indien het juist blijkt te zijn dat de JSF voor beduidend meer geluidsoverlast gaat zorgen, wat zijn dan de gevolgen voor onze gemeente en wat kan hiertegen gedaan worden?

 

  • Stand van zaken “herbestemming” de Tweesprong:

Al meer dan een jaar ligt er een verzoek van de gemeenteraad aan het college om met een voorstel te komen voor “de Tweesprong” in Langenboom. Het betreft het handhaven van de huidige situatie of een andere bestemming voor deze locatie en alternatieven voor de huidige gebruikers (Scouting Langenboom en Follow-Up).

Hierover heeft de V.K.P. de volgende vraag:

–          Hoe verloopt de communicatie tussen gebruikers en gemeente?

–          Wanneer kunnen we als raad een voorstel betreffende de Tweesprong verwachten?

 

Met vriendelijke groet namens de V.K.P.,

Sjors van Kempen

Sint Hubert,  5 september ’13

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.