VKP gaat voor toekomstbestendige gemeente!

Afvalinzameling:

Afgelopen donderdag, tijdens de raadsvergadering, zijn er vragen gesteld over de afvalinzameling. Deze wordt geregeld door de gemeenten van het Land van Cuijk en Boekel en wordt uitgevoerd door de BCA (Bestuurscommissie Afvalinzameling). Doordat o.a. het plastic afval niet meer opgekocht wordt door China, zijn de opbrengsten veel lager, waardoor de BCA jaarlijks verlies lijdt. Dit verlies moet door de gemeenten gecompenseerd worden en zal uiteindelijk leiden tot bijv. een verhoging van de afvalstoffenheffing. De keuze is gemaakt om ervoor te zorgen dat de verliezen van de BCA beperkt worden. Hiertoe dienen in ieder geval de kosten jaarlijks gelijk te zijn aan de opbrengsten. In juni hebben de raden besloten de opbrengsten te verhogen door geld te gaan vragen voor het brengen van afval bij de milieustraat. In Mill heeft de voltallige raad hiermee ingestemd. Dat neemt niet weg dat de VKP vindt dat er op korte termijn geëvalueerd dient te worden, wellicht kunnen er dan andere keuzes gemaakt worden. Ondanks deze verhogingen zijn de kosten voor afvalinzameling zeer laag in onze gemeente, dit komt mede door het goed scheiden van het afval.

Woningmarktstrategie:

In het Land van Cuijk is er een gezamenlijke woningmarktstrategie: hierin staan o.a. zaken als duurzaamheid en levensloopbestendig bouwen maar ook bouwen voor jonge gezinnen. Onze gemeente heeft ook een gemeentelijk programma waarin gesproken wordt over het aantal woningen dat er gebouwd kan worden, maar ook over particuliere initiatieven en betaalbaarheid van de woningen. Gezamenlijk heeft de raad middels een motie het college verzocht om in beeld te brengen welk woningaanbod er is en waar behoefte aan is in onze gemeente. De VKP heeft er het volste vertrouwen in dat we zo kunnen bouwen voor een goede toekomst van onze kernen.

Duurzaamheidsleningen:

Om te voldoen aan de Europese doelstellingen voor vermindering van CO2 uitstoot moeten Nederlandse gemeenten in 2030 49% minder uitstoten. In het coalitieprogramma hebben we deze doelstelling zelfs gezet op 60%. Het energiezuinig maken van de woningen is daarom een belangrijke doelstelling. Tegen een lage rente kan er een lening aangevraagd worden tussen

€ 2.500,00 en € 15.000,00. Deze mogelijk zou vanaf 1 januari 2019 geboden worden, echter door het indienen van een amendement (wijziging van het raadsvoorstel) is de mogelijkheid er nu al vanaf 1 november. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan gerust contact op met de gemeente.

Vraag van de Graafse gemeenteraad:

De gemeenteraad van Grave heeft zowel de gemeenteraad van Cuijk als onze gemeenteraad gevraagd of een herindeling CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) een serieuze optie is. Op dit moment werken we ambtelijk al samen en zoals we vóór de gemeenteraadsverkiezingen al hebben aangegeven, de VKP ziet dit als de oplossing voor onze gemeente. Eén CGM-gemeente met een bestuur dicht bij de burger. Gelukkig is hier ook een meerderheid voor in de raad, waardoor we de brief voor Grave als volgt hebben kunnen eindigen: Als gemeenteraad roepen wij de gemeenten Cuijk en Grave op om deze optie samen verder te verkennen.

Anne Derks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.