Mogelijk korting op de grondprijs in gemeente Mill en Sint Hubert

Wat is er aan voorafgegaan

Al jaren is de VKP bezig geweest met het zoeken naar medestanders in de raad om tot afwijkende grondprijzen per kern te komen. Waarom zouden (toekomstige) inwoners van Wilbertoord net zo veel betalen als die van Mill waar meer voorzieningen zijn. Gelukkig is het gelukt om ook andere partijen enthousiast te krijgen, daardoor kon het verzoek bij het college neergelegd worden. Al snel bleek dat dit verzoek moeilijk uitvoerbaar zou zijn, want waar leg je de grens. Een inwoner op Mill-West woont net zo ver of wellicht verder van deze voorzieningen als een inwoner in Sint Hubert. Daarbij blijkt dat een huis in bijv. Langenboom niet voor een lager bedrag verkocht wordt dan een vergelijkbaar huis in Mill.

Hoe ziet het voorstel eruit

Het college is vervolgens met het voorstel gekomen om verschillende prijzen te berekenen per doelgroep van particuliere bouwers. Er zijn o.a. de categorieën: starters, senioren, levensloopbestendig en energieneutraal.

Hoe gaat dit in zijn werk

Om als gemeente doelgroepen extra te stimuleren, gaat er een korting komen voor bepaalde doelgroepen. Denk hierbij aan bijv. starters. Deze doelgroep krijgt 10% korting op de grondprijs. Ook wordt er in dit voorstel gesproken over levensloopbestendig bouwen. Om als gemeente te stimuleren dat er meer woningen komen voor de doelgroepen ouderen en zorgbehoevenden, krijgen ook zij een korting van 10% op de grondprijs. Een levensloopbestendige woning is een woning waarin voorzieningen zijn aangebracht die het mogelijk maken het huis te blijven gebruiken ook als de bewoner in de toekomst minder goed ter been is. En dan als laatste voorbeeld willen we het energieneutraal bouwen toelichten. Vanaf 2021 ben je verplicht om energieneutraal te bouwen. Tot die tijd willen we als gemeente het energieneutraal bouwen stimuleren, hiervoor geldt een korting van maximaal € 5.000. Mochten er meerdere korting van de diverse categorieën bij elkaar opgeteld kunnen worden dan geldt een maximum van € 15.000 per particuliere bouwer.

Anti-speculatiebeding

De VKP is van mening dat je geen korting krijgt om vervolgens binnen afzienbare tijd je huis weer te verkopen met winst. Hiervoor kun je als gemeente een zogenoemd anti-speculatiebeding opstellen. Hierin kun je regelen hoe lang je minimaal in een woning moet blijven wonen en dat je het bij verkoop weer aan de doelgroep moet verkopen.

Hoe nu verder

De VKP is voorstander voor het raadsvoorstel wat er nu ligt en wat op donderdag 13 december ter goedkeuring in de gemeenteraad komt. Bij een meerderheid zal dit voorstel ook aangenomen worden. We zijn echter wel kritisch op het vervolg, in de uitwerking gaat straks blijken waaraan je precies moet voldoen om korting te krijgen. Waarbij we het als VKP zeer belangrijk vinden dat er duidelijkheid over is, de korting mag niet afhankelijk zijn van de onderhandelingstactieken van de kopende partij. Ook vinden we een goed anti-speculatiebeding van belang. Wethouder Jos van den Boogaart heeft tijdens de commissievergadering Ruimte&Economie de toezegging gedaan dit vooraf met de gemeenteraad te overleggen.

Namens de VKP

Anne Derks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.