Woningbouwlocaties Langenboom en Sint Hubert

Afgelopen donderdag is de laatste raadsvergadering van 2018 gehouden. Een agenda met heel veel agendapunten die door behandelingen in de raadscommissies, voorafgaand aan de raadsvergadering, al tot hamerstuk waren benoemd.

CBA of CGM

De laatste weken is er veel geschreven en gesproken over het onderzoek dat uitgevoerd wordt betreffende een CBA-gemeente (Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis). Een eerdere poging om tot één gemeente Land van Cuijk te komen is op niets uitgelopen omdat zowel in onze gemeente als in de gemeente Grave niet werd ingestemd met dit voorstel. De VKP is nog steeds van mening dat één Land van Cuijk-gemeente met zo’n 90.000 inwoners te groot is. We staan echter wel positief tegenover een CGM-gemeente (Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert). We werken immers al jaren ambtelijk samen en dit doorzetten naar een bestuurlijk samengaan heeft onze voorkeur. De realiteit is echter dat Cuijk nu gaat kijken of ze er samen met Boxmeer en Sint Anthonis uitkomen en dat Grave zich nog niet uitgesproken heeft voor CGM of zelfstandig blijven. Zelfstandig blijven is naar onze mening geen reële optie als je een kleine gemeente bent. We hopen dat ook Grave op korte termijn tot dit inzicht komt en dat we toch samen met Cuijk kunnen kijken naar de voordelen van een middelgrote plattelandsgemeente CGM. Bij deze optie hoeven we immers niets af te breken en kunnen we verder bouwen op de weg die we eerder zijn ingeslagen.

Woningbouw Langenboom en Sint Hubert

In juni hebben we als raad een motie ingediend met het verzoek te kijken naar de bouwmogelijkheden voor de kernen Langenboom en Sint Hubert. Tijdens de commissievergadering van 31 oktober is tijdens het indienen van een petitie van de Initiatiefgroep Woningbouw Langenboom aangegeven dat de uitwerking van de motie in de raad van december zou plaatsvinden. Deze uitwerking heeft via een raadsinformatiebrief plaatsgevonden. Mocht je interesse hebben in de mogelijke woningbouwlocaties voor Langenboom en Sint Hubert, kun je deze terugvinden op de site van onze gemeente. Zoek op raadsinformatie, kies vervolgens voor raadsinformatie actueel en dan op raadsinformatiebrieven. Bij RIB 2018-57 vind je de informatie met daarbij een tekening van zowel Sint Hubert als Langenboom.

Structuurvisie Sociaal Domein

Tijdens de raadsvergadering is de Structuurvisie Sociaal Domein vastgesteld. Aan deze visie worden beleid en initiatieven getoetst. Beleid en initiatieven voor bijvoorbeeld de uitvoering van de jeugdwet maar ook voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De ambitie die uitgesproken wordt in dit document is een vitale gemeenschap, waarin iedereen mee kan doen. Inwoners zijn zelfredzaam, inwoners zorgen voor elkaar en er is een goede basisinfrastructuur. Als het een inwoner niet lukt om op eigen kracht en met behulp van het sociale netwerk oplossingen te vinden, dan is de rol van de gemeente aanvullend op wat de inwoners zelf kunnen. Een ambitie die de VKP van harte kan onderschrijven waarbij we wel de aandacht willen vragen voor mogelijke overbelasting van mantelzorgers.

Tot slot wensen wij alle inwoners fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.