Schriftelijke vragen VKP omtrent raadsinformatiebrief traject infrastructuur LOG Graspeel

Naar aanleiding van het ontvangen schrijven vanuit het college omtrent de afrekening traject infrastructuur LOG Graspeel, welke te lezen is op onze website, heeft de VKP de volgende vragen gesteld:

 

Geacht college,

 

Middels een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert op de hoogte gebracht betreffende de stand van zaken omtrent de financiële afwikkeling van het traject infrastructuur inclusief begeleiding van de bedrijfsverplaatsingen LOG Graspeel.

De V.K.P. is verbaasd over de nu verstrekte informatie omdat wethouder van den Boogaart reeds eerder, op vragen vanuit de gemeenteraad, heeft geantwoord dat “alle financiële zaken” geheel afgerond waren.

Uit de nu verstrekte raadsinformatiebrief blijkt echter dat er geen overeenstemming bereikt is over de (eind)afrekening van dit traject, hetgeen met name betrekking heeft op de door de gemeente Grave te betalen bijdrage.

 

Hierover heeft de  V.K.P. heeft een aantal vragen:

–   Op 10 mei 2007 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten Landerd, Grave en Mill en Sint Hubert. Wat is de rechtsgeldigheid van deze overeenkomst en wat zijn de consequenties wanneer een van de gemeenten zich niet aan de afspraken houd?

–   Er blijkt een groot aanbestedingsvoordeel gehaald te zijn in het traject infrastructuur. Dit voordeel blijkt ruim voldoende te zijn om de kostenoverschrijdingen ten aanzien van (een aantal van de) voornoemde kostenposten te kunnen compenseren. Over welke kostenposten hebben we het dan en welke kostenposten kunnen wel gecompenseerd worden en welke niet?

–   Door de gemeente Landerd is, in strijd met de voornoemde samenwerkingsovereenkomst, een veel lagere bijdrage voor de gemeente Grave berekend. Wat zijn de consequenties voor, het in strijd handelen van de samenwerkingovereenkomst, de gemeente Landerd en welke mogelijkheden heeft de gemeente Mill en Sint Hubert om de gemeente Landerd aansprakelijk te stellen?

–   De gemeente Mill en Sint Hubert zit nu met een tekort van € 45.197,- (nog te betalen door de gemeente Grave) op het krediet. Wat is de beweegreden om middels “creatief boekhouden” een bedrag van € 27.250,- niet bij de gemeente Grave in rekening te brengen?

 

Samengevat: Samenwerkingovereenkomst LOG Graspeel incl. kostenverdeling – Landerd gaat in de fout – Grave komt de afspraken niet na – Mill en Sint Hubert zit met een financieel gat van € 45.197,-.

 

De enige actie die u, volgens de raadsinformatiebrief, hebt ondernomen is een brief te richten aan de gemeente Grave om het bedrag van maar liefst € 17.947,- per direct aan de gemeente Mill en Sint Hubert te voldoen. (“Sinterklaas bestaat dus nog!”)

College, zou u ook zo handelen als het uw “eigen” portemonnee betrof?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.