Samen verder in één gemeente Land van Cuijk!

Inwonersraadpleging en raadsbesluit.

De VKP kijkt met een goed gevoel terug op de inwonersraadpleging. Een raadpleging die door onze ambtelijke organisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) in zeer korte tijd op een ordentelijke en eerlijke wijze is gerealiseerd. De opkomst van maar liefst 61% laat de betrokkenheid zien van onze inwoners bij de toekomst van hun woon- en leefomgeving. Met 75% voor één gemeente Land van Cuijk is nu een duidelijke koers uitgezet. Zoals beloofd op 12 december j.l., hebben we ons gehouden aan de uitslag en ingestemd om aan te sluiten bij gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis per 1 januari 2022. Wel heeft de VKP aan het raadsbesluit een extra besluit toe laten voegen, waarbij we aangeven dat we het belangrijk vinden dat de dienstverlening de komende jaren op het huidige niveau blijft gehandhaafd en dat de ambtenaren van CGM dezelfde kansen krijgen als die van Boxmeer en Sint Anthonis bij de vorming van de nieuwe ambtelijke organisatie.

Waar staat de VKP voor?

In aanloop naar de inwonersraadpleging hebben we ons kritisch uitgelaten over het aansluiten bij Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. De VKP is altijd positief kritisch, op die manier kunnen we het beste resultaat voor onze inwoners realiseren in de opmaat naar één gemeente Land van Cuijk. Dit gaan we doen door deel te nemen aan de werkgroepen die opgericht gaan worden in samenspraak met de gehele gemeenteraad. Wethouder Erik van Daal zal samen met burgemeester Antoine Walraven deelnemen aan de stuurgroep gemeente Land van Cuijk in oprichting.

· De VKP staat er voor om eerlijke en sociale standpunten aan te dragen en hiervoor op te komen. Afspraak is afspraak.

· Wij gaan zuinig om met uw geld, investeren waar dit nodig is maar besparen ook waar mogelijk is.

· De VKP kijkt naar de lange termijn. Geen ´loze beloften´ of op korte termijn politiek gewin.

· Onze raadsleden en commissieleden zijn actief in het verenigingsleven en staan daarmee midden in de samenleving.

· De VKP organiseert frequent vergaderingen op toerbeurt in alle vier de kernen die openbaar zijn en dus voor iedereen toegankelijk. De VKP besluit met inwoners, niet over inwoners.

· De VKP is en blijft, ook de komende jaren een actieve en onafhankelijke partij, die niet ´vastzit´ aan 1 dorp, 1 religie of 1 landelijke partij. Daarmee hebben we de volledige vrijheid om die keuzes te maken welke het beste zijn voor onze inwoners en de leefbaarheid in de vier kernen. Dit laatste heeft onze prioriteit.

Wij zijn en blijven er voor u!

Wilbertoord, Sint Hubert, Mill en Langenboom hebben onze volle aandacht! Samen met u willen wij ook de komende jaren werken aan een sociaal en toekomstgericht beleid voor onze inwoners in deze vier kernen binnen de gemeente Land van Cuijk. Daar hebben wij als VKP altijd voor gestaan en daar staan we nog steeds achter. Iedere vergadering, ieder onderwerp, iedere dag. Die belofte komen wij na en daar zetten wij ons vol vertrouwen voor in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.