Antwoord Veiligheidsregio Brabant Noordoost op de vraag van de VKP betreffende het invulling gegeven aan de periodieke controles van de brandveiligheidverordening?

Ten behoeve van de gebruiksvergunningen heeft VROM een “handleiding PREVAP 2009” opgesteld met daarin de risico’s van gebouwen met daaraan gekoppeld een voorstel aan frequenties van controlemomenten per jaar.

Van het aantal controles per tijd kan afgeweken worden, afhankelijk of een bedrijf/instelling/organisatie zijn zaken goed of minder goed op orde heeft.

Naar aanleiding hiervan worden de cafés dan ook minimaal 1 maal per jaar op brandveiligheid gecontroleerd. Dit doen we bewust enkele dagen voor de carnaval, omdat hier de brandveiligheid het grootste gevaar loopt. We geven hierbij de uitbaters ook nog extra voorlichting indien dit gewenst is.

Ook brandgevaarlijke gebouwen binnen de gemeente worden elk jaar gecontroleerd, met name zorginstellingen, logiesgebouwen en grote bijeenkomstgebouwen. Ook bedrijven komen in aanmerking. Afhankelijk van het onderhouden van gebouwen op brandveiligheidsvoorzieningen kunnen gebouwen minder vaak, of zelfs vaker, gecontroleerd worden op brandveiligheid.

 

Verder moet nieuwbouw aan de brandveiligheidseisen conform Bouwbesluit 2013 voldoen. Hierop gaat de brandweer op verzoek van de gemeente de controles uitvoeren. Hier wordt gecontroleerd of een gebouw bouwkundig brandveilig is en er wordt ook gekeken of een gebouw brandveilig in gebruik is. Dus dat mensen, die in het gebouw aanwezig zijn, tijdig gewaarschuwd worden bij een incident en daarop ook snel en veilig het gebouw kunnen verlaten. Hiervoor moeten de nodige voorzieningen aangebracht zijn (brandmeldinstallatie/ontruimingsinstallatie, vluchtwegpictogrammen, panieksluitingen e.d.) Ook bij het veranderde gebruik van een gebouw gaat de brandweer met de gemeente controleren of het betreffende pand de brandveiligheidsvoorzieningen heeft die het gebouw bij het betreffende gebruik moet hebben.

 

Ook evenementen zullen zodanig gehouden moeten worden dat deze voor de directe omgeving geen onnodige gevaren opleveren. De mensen die aan een evenement deelnemen of bezoeken, moeten dit veilig kunnen doen. Bij een calamiteit zullen deze mensen ook snel en veilig dit evenement moeten kunnen verlaten of opgevangen moeten worden. De hulpdiensten zullen ook snel en veilig ter plaatse moeten kunnen komen en hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Hierop wordt bij grotere evenementen controles uitgevoerd. Ook vinden er regelmatig gesprekken met betreffende organisaties, gemeente en hulpdiensten plaats voordat een evenement plaats vindt. Hier komen alle veiligheidsaspecten aan de orde.

De brandweer heeft ook een plicht om preventief bezig te zijn op het gebied van brandveiligheid. Daarom geeft de brandweer regelmatig voorlichting aan bepaalde doelgroepen. Elk jaar wordt er een doelgroep uitgekozen om hier extra aandacht aan te geven.

Afgelopen jaar, 2013, zijn de verzorgingstehuizen aan bod gekomen. Tussendoor wordt er ook voorlichting gegeven aan bedrijven, instanties of organisaties die daar behoefte aan hebben.

 

De controles op brandveiligheid in natuur- en bosgebieden gebeurt door het afgeven van kleurcodes. Het weer wordt door de brandweer goed in de gaten gehouden en als er enige aanleiding is om bij droger weer een stookverbod af te kondigen dan wordt dat door de brandweer gedaan, en doorgegeven aan de gemeente. Bij bepaalde kleurcodes kan de brandweer de gemeente adviseren om de stookvergunning op dat moment in te trekken, wat ook gebeurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.