Draaiboek coalitieonderhandelingen raadsperiode 2014-2018 gemeente Mill en Sint Hubert

Draaiboek coalitieonderhandelingen raadsperiode 2014-2018 gemeente Mill en Sint Hubert

STAP 1.: De procesafspraken

Tijdens de bijeenkomst van de VKP op 20 maart ’14 zijn over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt:
a. De VKP heeft gekozen voor het inzetten van twee informateurs ondersteund door één notulist. Anne Derks en Sjors van Kempen zullen namens de VKP als informateur opereren waarbij Francien van Berlicum als notulist zal optreden.
b. De VKP nodigt alle drie de fracties uit voor een informatief gesprek op dinsdag 25 maart ’14. De volgorde zal zijn:
– 19.00 uur Dorpslijst Langenboom
– 20.00 uur Algemeen Belang ‘90
– 21.00 uur CDA

Voor dit gesprek worden twee vertegenwoordigers per fractie uitgenodigd waarvan één persoon de beoogd fractievoorzitter is.
Iedere vertegenwoordigende fractie krijgt het verslag per mail, ter bevestiging, toegestuurd.
c. de rol van de griffie; (ondersteunend tijdens gehele proces)
d. de rol van de burgemeester; (ondersteunend tijdens gehele proces)
e. de rol van de secretaris; (ondersteunend, vanaf stap 4)

STAP 2.: Het verzamelen en ordenen van alle informatie

De informateurs analyseren de verkiezingsprogramma’s en inventariseren de verschilpunten. Daarnaast betrekken ze de informatie verkregen uit de eerder gehouden gesprekken met de afzonderlijke fracties.

STAP 3.: De selectie van coalitiepartijen

Op basis van deze informatie doen de informateurs een voorstel waarin beargumenteerd wordt aangegeven welke fracties door gaan met de coalitieonderhandelingen. Het verslag bevat tevens een overzicht van de onderwerpen waaraan in het coalitieakkoord aandacht moet worden geschonken.
Hiermee komt er een einde aan de rol van de informateurs. Deze zullen in het proces verder gaan als formateurs namens de VKP.

STAP 4.: Het opstellen van een coalitieprogramma

Onder leiding van de formateur(s) wordt door de beoogde coalitiepartijen in beslotenheid onderhandeld over de inhoud van het coalitieprogramma. De uitkomst hiervan leidt tot een concept coalitieprogramma.

STAP 5.: De portefeuilleverdeling en de personele invulling

Onder leiding van de formateur(s) wordt met de coalitiepartij(en) door de twee vertegenwoordigers in beslotenheid verder gesproken. Daarbij worden besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

– de inhoud van het coalitieprogramma;
– de formatie van de wethouders;
– de beoogde portefeuilleverdeling;
– de inhoud van de portefeuille van de burgemeester;
– de datum waarop het coalitieprogramma wordt behandeld en de wethouders worden benoemd.

De griffie stelt de betreffende raadsvoorstellen op. De burgemeester wordt gaande het proces geïnformeerd over de voortgang en de uitkomsten van de coalitieonderhandelingen en krijgt de gelegenheid om inhoudelijk te reageren.

STAP 6.: Het behandelen van het coalitieprogramma en het benoemen van wethouders

In de openbare raadsvergadering van 17 april ’14 wordt het coalitieprogramma voorgelegd en worden de kandidaat wethouders voorgedragen en benoemd.

BEOOGD TIJDSPAD:

  • Vrijdag 21 maart ’14 : toelichting stappenplan coalitieonderhandelingen.
  • Dinsdag 25 maart ’14 : informatieve gesprekken met alle fracties.
  • 26 maart ’14 : afscheid oude gemeenteraad.
  • Donderdag 27 maart ’14 : installatie nieuwe gemeenteraad. Toelichting op proces coalitievorming tijdens openbare raadsvergadering.
  • Dinsdag 1 april ’14 : bekendmaking selectie coalitiepartijen.
  • Donderdag 17 april ’14 : behandelen coalitieprogramma en benoeming wethouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.