Jaarverslag VKP 2015

Tijdens de jaarvergadering van de VKP is het jaarverslag van het afgelopen jaar vastgesteld. Deze kunt u hieronder lezen:

 

Jaarverslag 2015

 

De VKP, de VierKernenPartij, heeft een bestuur, een wethouder, een fractie, commissieleden en leden.

Het bestuur bestaat uit 4 personen.

Voorzitter: Herman Wijdeven,

penningmeester: Maria Raaijmakers,

Secretaris: Francine van der Duijn

Lid: Peter Troost.

José Janssen heeft een bestuursvergadering bijgewoond om te kijken of het iets voor haar is en ze heeft aangegeven zich dan met name bezig te gaan houden met facebook.

Het bestuur heeft in 2015, 6x vergadert.

Namens de VKP is Erik van Daal wethouder. Hij heeft het Sociaal Domein en financiën  in zijn portefeuille.

De fractie in de gemeenteraad bestaat uit: Anne Derks, Sjors van Kempen, Francien van Berlicum, Frans Janssen en Anita Straatman.

Er zijn 2 commissies in de gemeente Mill en Sint Hubert.

In de commissie Samenlevingszaken en bestuur zitten: Francien van Berlicum, voorzitter van de commissie Sabes, Anne Derks, Frans Janssen als raadsleden en Peter Troost als burger commissielid. Vervanger voor de commissie Sabes is Anita Straatman

In de commissie Ruimte en Economie zitten: Sjors van Kempen als raadslid en Stephan Fick en Harrie Cillessen als burger commissieleden.

Harrie Cillessen heeft aan het eind van 2015 aangegeven niet langer zitting te nemen in deze commissie.

Sjors van Kempen vertegenwoordigt de VKP in het presidium.

Frans Janssen zit namens de VKP in de Audit-commissie.

In 2015 heeft de VKP deelgenomen aan 9 raadsvergadering en 7 commissievergadering van de commissie R&E en 7 commissievergadering van de commissie Sabes. Ook hebben de raadsleden 7x deelgenomen aan informatieve werkbijeenkomsten voor de raadsleden. Voorafgaand aan de raadsvergadering of de commissievergaderingen vond er 8x een achterbanvergadering plaats waarin de raadsvergadering besproken werd. Om de betrokkenheid en de inbreng van de achterban te vergroten is deze achterbanvergadering voor de commissievergaderingen. Deze achterbanvergaderingen vinden afwisselend de dinsdag voorafgaand aan de commissievergaderingen plaats in een van de kerkdorpen in de plaatselijke gemeenschapsaccommodatie. Waar de achterbanvergadering plaatsvindt wordt gepubliceerd in diverse dag- en weekbladen, web-sites en lokale TV programma's. Op deze achterbanvergaderingen zijn alle belangstellenden welkom. Evenals allerlei instanties om vragen te stellen of iets uit te leggen.

In de loop van het jaar is de nadruk in de achterbanvergadering meer komen te liggen op informatieverstrekking en discussie hierover dan op het doornemen van de raadsvergadering. Dit vloeit voort vanuit de betrokkenheid van Herman Wijdeven in diverse besturen en commissies.

De voorzitter en de secretaris van de VKP hebben 1x deelgenomen aan een gesprek met de voorzitters en secretarissen van de Lokale Politieke partijen van Cuijk, Grave en Mill. Dit om te komen tot een betere afstemming en samenwerking van de Lokale Partijen. De volgende afspraak was 21 januari 2016.

De raadsfractie is in 2015 betrokken bij het opstellen van het Graafs Manifest om te komen tot samenwerking in het Land van Cuijk. Er is nog behoorlijke verdeeldheid over wat het zal moeten worden, samenwerking of één gemeente Land van Cuijk.

Er is door KplusV-tien een advies opgesteld: “Naar een samenwerking in het Land van Cuijk.”    

In 2015 is er 1x een thema avond georganiseerd voor de leden van de VKP. Deze avond vond plaats op 14 juli 2015 in De Wester. Het thema was: Het Land van Cuijk- Excellent en Duurzaam. Op deze avond was de heer De Vaan, voormalig lid van Provinciale Staten, uitgenodigd om zijn visie te geven over de toekomst van het Land van Cuijk. 

Jurgen Verbruggen maakt zich sterk voor een goede, actuele, web-site. Dit in samenwerking met Twan Beerden. Jurgen beheert de website.

Er is regelmatig in allerlei dagbladen, dorpsbladen en op de web-sites van Mill, Sint Hubert en Wilbertoord gepubliceerd over allerlei actuele onderwerpen om de inwoners op de hoogte te houden of om over een bepaald onderwerp uitleg te geven. Dit jaar is daarin ook de website van Langenboom betrokken.

 

Auteur: Francine van der Duijn

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.