Investeer in communicatie vooraf en handhaaf

“Investeer in communicatie vooraf en handhaaf ”

De VKP staat voor duurzame ontwikkelingen maar wenst haar keuzes weloverwogen te

maken. Het in een vroeg stadium betrekken van belanghebbenden bij plannen /

ontwikkelingen door zowel de gemeente Mill en Sint Hubert als ondernemers is daarbij van

essentieel belang. Zo creëer je immers draagvlak en komen er kansen in plaats van beren

op de weg.

 

In de raadsvergadering van 10 november jl. heeft de VKP ingestemd met de verklaring van

geen bedenkingen voor de mestvergistingsinstallatie aan de Volkelseweg 57 in Wilbertoord.

Dit met betrekking tot het in overeenstemming brengen van het bestemmingsplan met de

huidige vergunde situatie. Daarnaast heeft de VKP haar vraagtekens geplaatst bij de

toekomstige ontwikkelingen op deze locatie en daarom het college /de provincie de volgende

aspecten mee gegeven:

 

Wat zijn de consequenties van het cumulatieve effect door in de directe nabijheid

gelegen soortgelijke bedrijven aan de andere kant van de Middenpeelweg?

Wat zijn de risico’s voor de volksgezondheid?

Wat zijn de gevolgen van de toename van de verkeersintensiteit en belastbaarheid

van de parallelweg N-264 en de kern Wilbertoord?

 

Daarom heeft de VKP verzocht om deze aspecten middels een MER (Milieu Effect

Rapportage) helder te krijgen waarbij wij erkennen dat dit enige vertraging op zal leveren in

het te doorlopen traject. Echter voor de VKP gaat kwaliteit voor snelheid ook in het kader van

deze duurzame ontwikkelingen. In het geurrapport wordt gesproken over maatregelen die

genomen kunnen worden om de geuroverlast te verminderen. De VKP ziet graag vastgelegd

dat deze maatregelen genomen dienen te worden. Door duidelijke kaders / regels op te

stellen is handhaving hiervan door zowel de provincie als de gemeente mogelijk.

Op dit moment ontbreekt het in de gemeente Mill en Sint Hubert, door beperkte middelen

aan mankracht in de vorm van BOA’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaren), op meerdere

gebieden aan adequate handhaving. Daarom heeft de VKP het college middels een motie,

gesteund door de voltallige raad, opgeroepen te onderzoeken wat de mogelijkheden voor

striktere handhaving zijn. Dit voor het naleven van onder andere het parkeerbeleid, zwerfvuil

en dumpingen in de openbare ruimte, geur- en geluidsoverlast, drank- en horeca regelgeving

en het alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte.

 

Wat de VKP betreft dient hierbij speciale aandacht te zijn op het gebied van alcohol – en

drugsgebruik onder jongeren. Dit maatschappelijk probleem wordt helaas door velen niet

(h)erkend. Op langere termijn heeft het, naast lichamelijke- en geestelijke schade voor de

gebruikers, ook grote financiële gevolgen voor de gemeente Mill en Sint Hubert. Zij heeft

immers een zorgplicht. Vandaar de oproep van de VKP: investeren (communiceren) aan de

voorkant en handhaven van wet- en regelgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.