Aanbesteding Gemeentepagina

Door de VKP zijn op 21 november jl.  technische vragen gesteld over de aanbesteding van de gemeentepagina. Dit naar aanleiding van de reactie burgemeester Walraven namens het college op vragen die gesteld zijn in het Presidium over  de aanbesteding van de gemeentepagina (de mail is onderstaand ter informatie toegevoegd).

Het college heeft deze technische vragen beantwoord. De beantwoording van technische vragen wordt conform afspraak toegestuurd aan de raadsleden en commissieleden. De beantwoording van het college is in het cursief aangegeven.

******

1. Is de Koerier nu altijd aanwezig bij het pers gesprek en raad/commissie vergadering?

Het is niet aan ons om de al dan niet aanwezigheid van een redacteur bij bijvoorbeeld een raadsvergadering of persgesprek te bepalen. De redactionele inhoud van een krant moet sowieso los gezien worden van de ‘commerciële kant’, de advertentieruimte. Zoals in de aan u gestuurde RIB 2016-22 is vermeld, bestaat de gemeentepagina in feite uit niets anders dan ingekochte advertentieruimte.

 

2. Wat is het bespaarde bedrag nu er een verschil is van 43%?

Dat is niet precies aan te geven omdat de jaarlijks ingekochte advertentieruimte varieert. Maar stel dat de gemeente Mill en Sint Hubert gemiddeld iedere week twee pagina’s afneemt (tabloid formaat) en zouden we met uitgeverij Talvi in zee gaan, dan zou dat (exclusief BTW) neerkomen op een bedrag van 14.560 euro (104 pagina’s maal 140 euro per pagina). Nu we echter met De Persgroep Nederland in zee gaan, wordt dit bedrag 8.320 euro (104 pagina’s maal 80 euro per pagina). Een besparing van ruim 6000 euro dus.

 

3. Blijft dit bedrag beschikbaar voor nader te bepalen kwalitatieve communicatie met de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert?

De gemeenteraad heeft het budgetrecht dus het is aan de raad om te bepalen of het bedrag beschikbaar blijft.

 

4. Zo ja, wie geeft hier invulling aan?

Dat hangt er van af. Als de gemeenteraad wil dat de overgebleven middelen voor andere communicatieve doeleinden worden ingezet dan zal de uitvoering daarvan, onder verantwoordelijkheid van ons college, ambtelijk gezien bij de communicatiemedewerkers liggen.

 

Tot slot nog dit. In de inleiding op uw vragen wordt gesteld dat de Koerier Mill slechts een ‘reclameblaadje’ is dat door velen direct wordt weggegooid. Uiteraard zullen wij bekend maken dat de gemeentepagina verhuist van De Maasdriehoek naar de Koerier Mill. Indien inwoners er toch voor kiezen deze krant weg te gooien is dat aan hen. Als overheid hebben we wat gemeentelijke informatie betreft een brengplicht maar inwoners en andere belanghebbenden hebben natuurlijk ook een haalplicht. Met de huis aan huisbezorging voldoen we als gemeente aan onze brengplicht. Wel zullen wij er op toezien dat de Koerier Mill op alle adressen in onze gemeente bezorgd wordt. Dat is een van de aanbestedingseisen en daarmee ook een van de evaluatiepunten in de overeenkomst die we met De Persgroep Nederland aangaan.

 

5. Wellicht is het een idee om het digitale inwoners panel eens te raadplegen hoe en op welke wijze zij de communicatie van de gemeente ervaren en wensen te ontvangen.

In het tweejaarlijkse onderzoek “waar staat je gemeente”, wat op dit moment weer plaats vindt, wordt de vraag gesteld: hoe waardeert u de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente. Om deze reden zou het op dit moment dubbel op zijn om ook het digitale inwonerspanel voor dit onderwerp in te zetten.

 

Geacht presidium.

 

U heeft gevraagd om – in aanvulling op de in juni jl. over dit onderwerp verschenen Raadsinformatiebrief – geïnformeerd te willen worden over de aanbesteding van de gemeentepagina. Centraal staan bij u de vragen:

      1.         Wat is de stand van zaken in de huidige aanbesteding?

      2.         Op basis waarvan kan na een jaar worden bepaald hoe we verder gaan?

 

 

1. Allereerst de stand van zaken.

 

Zoals in de RIB is aangegeven, is deze aanbesteding een bevoegdheid van ons college. Door ons zijn aanbestedingseisen vastgesteld die nader ingaan op zaken als de verspreiding, de zichtbaarheid van de samenwerking tussen de CGM-gemeenten en uiteraard de kosten. Op basis van de aanbestedingseisen zijn diverse partijen, waaronder de stichting huis aan huiskrant gemeente Mill en Sint Hubert (Neije Krant) uitgenodigd te offreren. De hiervoor genoemde stichting heeft echter aangegeven niet te zullen offreren omdat deze niet aan de aanbestedingseisen kan voldoen. Wel heeft een andere partij uit Mill, onuitgenodigd, offerte uitgebracht. In totaal offreerden daarmee drie partijen:

 

      1.       MKB-promotie te Mill. (Met een nog op te zetten en uit te brengen ‘aparte’ gemeentekrant).

      2.       Uitgeverij Talvi te Uden. (De Maasdriehoek).

      3.       Uitgeverij De Persgroep Nederland te Nijmegen. (Graafsche Courant, Cuijks        Weekblad, Koerier Mill).

 

Alle offertes zijn wat betreft de aanbestedingseisen beoordeeld en onderling vergeleken. Offerte één bleek een enigszins vreemde eend in de bijt. MKB-promotie uit Mill was feitelijk niet uitgenodigd maar deed toch een poging. Los van het feit dat niet in alle opzichten aan de aanbestedingseisen werd voldaan, viel deze offerte ook in kostentechnisch opzicht niet gunstig uit. De twee overige partijen voldeden beide aan de aanbestedingseisen. De gunning gaat echter naar De Persgroep Nederland omdat deze verreweg het meest gunstige tarief voert. Er zit een prijsverschil van maar liefst 43% tussen beide uitgevers. Dit betekent dus voor de gemeente Mill en Sint Hubert dat de gemeentepagina ‘verhuist’ van De Maasdriehoek naar De Koerier Mill. Voor de goede orde, onder ‘gemeentepagina’ wordt het gehele katern verstaan, dus zowel de algemene CGM-pagina als de daarop volgende gemeentepagina Cuijk, gemeentepagina Grave en gemeentepagina Mill en Sint Hubert.

 

2. Dan de vraag hoe verder te gaan na een jaar.

 

De afspraak die nu wordt aangegaan met De Persgroep Nederland staat voor een jaar, echter met de optie tot verlenging van maximaal twee keer een jaar. Daarna vindt een geheel nieuw aanbestedingstraject plaats. Bij de tussentijdse verlenging zijn het dezelfde aanbestedingseisen die dienen als wegingsfactor. Eenvoudig gezegd, als De Persgroep Nederland zich niet houdt aan de afspraken zoals die vastgelegd zijn in de aanbestedingseisen, dan kunnen wij tussentijds overwegen al eerder een nieuwe aanbesteding uit te voeren.

 

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.

 

Namens het college

Burgemeester Walraven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.